Wij heten u van harte welkom op de website  van onze parochie
 

  
 Eerstvolgende Eucharistieviering: 
 
   dinsdag 30 augustus Aanvang 09:30uur
woensdag 31 augustus Aanvang 09:30uur
donderdag 01 september Aanvang 09:30uur (Rozenkrans gebed)
Vrijdag 02 september Aanvang 19:00uur
 
zaterdag 03 september Aanvang 19:00 uur Koor: Zanggroep


Voor de parochie Joannes Evangelist te Buitenkaag klikt u op deze link. 

 

Reactie van Bisschop J.M. Punt op de aanslag in Frankrijk, op pater Jacques Hamel.

De aanslagen van de laatste weken maken me allereerst bedroefd en sprakeloos. We kenden het van het Midden-Oosten, maar het komt steeds dichterbij. De wreedheid is ongekend. Volkomen onschuldige mensen worden gedood, verminkt, hun dierbaren in diep verdriet gestort. Mijn hart is bij de slachtoffers. Zelfs in een kerk is men blijkbaar niet meer veilig. De haat stopt zelfs niet bij het huis van God, dat toch bijna altijd en overal gerespecteerd werd als laatste wijkplaats voor mensen in nood, als plaats van gebed en spiritualiteit. Ook niet bij een 85 jaar oude priester die alleen maar bidt en eucharistie viert, in dienst van God en mensen.
Dit is geen strijd meer die allen met inzet van politie en geheime diensten is te winnen. Het is vooral een geestelijke strijd. Zolang het de extremisten lukt om in de hoofden van jonge moslims de bizarre gedachte te planten dat het Allah behaagt als ze ongelovigen of andersgelovigen doden, is er geen oplossing en zal de chaos toenemen. Het is onze opdracht om samen met de moslimgemeenschap hierop een antwoord te vinden, om te voorkomen dat de extremisten slagen in hun opzet om een strijd tussen culturen en religies te provoceren.
En bovenal geloof ik met paus Franciscus in de kracht van het gebed dat harten van mensen, ook van terroristen, kan veranderen.

Bisschop J.M. Punt

 
 
Vieringen weer terug naar om-en-om schema
Met ingang van 18 september, het begin van het parochieel werkjaar, zullen de vieringen in het weekend, zowel in
Nieuw-Vennep als in Buitenkaag, weer om-en-om op zaterdagavond en zondagochtend plaatsvinden.
Daarmee gaan we weer terug naar het 'oude' vieringenoverzicht.
De reden voor dit besluit ligt in het feit dat met dit schema de  'bemensing', nodig om de vieringen en al wat daar bij hoort
goed te laten verlopen, beter is in te vullen.
 
Het Parochiebestuur
 
 
  
 
 
Met Bisdom Haarlem-Amsterdam naar Nederlandse Bedevaart in Rome

Tijdens deze bedevaart vindt op dinsdag 15 november de Nederlandse Dag plaats. Vele katholieke organisaties zoals KBO, Katholiek Nieuwsblad en alle bisdommen zullen samen de eucharistie vieren in de Sint Pieterskerk.

Na de viering zal Paus Franciscus persoonlijk alle Nederlanders begroeten en toespreken. De dag zal vooral in het teken staan van vreugde en verbondenheid.  
De bedevaart wordt afgesloten met een zendingsviering in de Sint-Jan van Lateranen, de kathedrale kerk van Rome. Uiteraard is er genoeg vrije tijd om zelf de stad te verkennen en te genieten van deze bruisende Italiaanse hoofdstad.
 

Afbeelding invoegen

Deze Romereis betreft een vliegreis (vanaf Schiphol). De reis wordt begeleid door gidsen en reisleiders, die goed bekend zijn met Rome. U kunt zich tot 1 september a.s. aanmelden (daarna is deelname afhankelijk van beschikbaarheid).

Deelname aan de reis bedraagt € 839,00 (toeslag eenpersoonskamer: € 150,00).
 
Meer informatie zie ons artikel in het Parochienieuws of op de website van het bisdom
 
 
Bedevaart Heiloo
Op dinsdag 25 oktober gaan de parochies van de regio’s Haarlemmermeer en Meerliede een bedevaart maken naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Thema dit jaar is: Maria, moeder van barmhartigheid.

De reis naar Heiloo wordt per bus gemaakt en voor Nieuw-Vennep kunt u opstappen om 08:30uur bij onze kerk.
Na aankomst zal er koffie gedronken worden in het Oesdom. Om 11.00uur begint een eucharistieviering in de kleine kapel; de pastores van de regio zullen in deze viering voorgaan. Om 12.30uur zal er in het Oesdom een lunch zijn. Daarna is er vrije tijd, die alle deelnemers op hun eigen manier kunnen invullen. De dag wordt om 15.30uur afgesloten met het bidden van de rozenkrans.
De kosten voor de hele bedevaart bedragen € 30,- (bus, koffie en cake in de ochtend, lunch: soep en broodjes, koffie of thee in de middag) en dienen overgemaakt te worden op rekeningnummer NL 06 RABO 034.58.07.081 t.n.v. F.D.S. Jansen onder vermelding van ‘Bedevaart Heiloo 2016’ en de naam van de deelnemers voor wie men betaalt en de naam van de parochie. De inschrijving is pas geldig als het geld is overgemaakt.

Bedevaartgangers die slecht ter been zijn dienen zelf voor begeleiding te zorgen. De begeleider is dan tevens deelnemer.

De deelnemers kunnen zich aanmelden bij:
Lano Jansen, tel. 06 – 201 27 762  Corry Brocke, tel. 023 – 558 1780 Rineke Vastenhout, tel. 020 – 497 3063
 

De uiterste inschrijfdatum is 10 oktober 2016.

 

 

 

Parochiejubilea luisterrijk gevierd op Sacramentsdag

"Rond brood en wijn”. Dat was het thema van de feestelijke eucharistieviering, waarmee op Sacramentsdag, zondag 29 mei, het 150-jarig bestaan van de parochie Nieuw-Vennep, alsmede ‘85 jaar parochie Buitenkaag’  werden gevierd.  De viering stond tevens in het teken van het afscheid van pastoor J. Quadvlieg, die voor de laatste keer in de Vennepse kerk, hoofdcelebrant was. Een prachtige viering, opgeluisterd door het Sint Ceciliakoor en het Mitswakoor die samen voor een mooie afwisseling van liederen zorgden.

Aansluitend werden kerkgangers en andere genodigden in de parochietuin onthaald op een feestelijke brunch.
De feestcommissie had alles tot in de puntjes verzorgd en het was duidelijk dat iedereen genoot van het gebodene. Niet alleen wat spijs en drank aanging, maar ook voor wat betreft de ‘vrolijke noot’ . Zoals de ‘sister act’ waarin vier‘nonnen’ – ten overstaan van scheidend pastoor Quadvlieg en zijn opvolger pastoor Torres - de historie van de parochiegemeenschap de revue lieten passeren.
Ook de band die de brunch muzikaal opluisterde, zorgde voor een prima‘aankleding’ van het geheel.

Kortom, een schitterend jubileumfeest, georganiseerd door de feestcommissie, bestaande uit de volgende bestuursleden: pastoor Ruben Torres, Lisette Blom,  Marleen Krom, Wim van Es en Ron van Rooijen. Dank aan deze mensen, alsmede aan alle andere vrijwilligers – zowel uit Nieuw-Vennep als uit Buitenkaag – die voor het welslagen van dit feest zorgden. Ook dank aan Paula Nagel die met het regelen van de muzikale ondersteuning en de daaruit voortvloeiende dans voor extra sfeer zorgde.

Ronnie van der Knaap
 

                Parochienieuws                                         SamenKerk

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen