Wij heten u van harte welkom op de website  van onze parochie
 

  
 Eucharistieviering deze week: 
   
 dinsdag 27 september Aanvang 09:30uur     
woensdag 28 september Aanvang 09:30uur
 donderdag 29 september Aanvang 09:30uur (Rozenkrans gebed)
  Vrijdag 30 september Aanvang 19:00uur 
 
zaterdag 01 oktober Aanvang 19:00 uur Koor: Mitswa
 

      vieringenoverzicht

Voor de parochie Joannes Evangelist te Buitenkaag klikt u op deze link. 

Update fotoalbum:
Foto's van de afsluiting 150jaar parochie en Opening parochieel jaar
Foto's van de bedevaart naar Kevelaer op 29, 30 en 31 augustus 2016.
 
 
Eerst Communie en Vormsel 

Met het begin van het nieuwe schooljaar gaat in onze parochie ook weer de sacramentscatechese van start.

Ook dit jaar willen wij weer de mogelijkheid bieden om mee te doen aan de voorbereiding op de Eerste Heilige communie voor kinderen uit groep 4 van het basisonderwijs, en op het Vormsel voor jongeren die naar de brugklas gaan.

Voor verdere informatie, de uitnodigingsbrief en aanmeldingsformulier zie onder sacramenten/Eerste Heilige Communie

Heilige Vormsel; 

Voor verdere informatie, de uitnodigingsbrief en aanmeldingsformulier zie onder sacramenten/Heilig Vormsel

 

  

Gerardus-kalender 2017  ‘Elke dag een beetje spirit!’

De 97ste editie van het Redemptoristenklooster in Willem (limburg) is, ondanks de hoge leeftijd, nog springlevend en actueel. Met elke dag op de voorkant een spreuk of kernachtige tekst, die u opbeurt, of aanzet tot nadenken ondet het motto: 'Elke dag een beetje spirit!'.

De prijs is nog altijd € 6,75, inclusief schildje. De opbrengst komt ten goede aan activiteiten die door het klooster worden georganiseerd (www.kloosterwittem.nl). Voor het eerst dit jaar is er tevens gelegenheid om een abonnement te proberen op Gerardus Magazine, acht nummers voor € 13.- per jaar.

 

U kunt de kalender aanschaffen bij Govert Vervaart, Weegbreestraat 5, Nieuw-Vennep,

                                                            telefoon 0252 - 674 367  of  06 - 111 77 431

 

Reactie van Bisschop J.M. Punt op de aanslag in Frankrijk, op pater Jacques Hamel.

De aanslagen van de laatste weken maken me allereerst bedroefd en sprakeloos. We kenden het van het Midden-Oosten, maar het komt steeds dichterbij. De wreedheid is ongekend. Volkomen onschuldige mensen worden gedood, verminkt, hun dierbaren in diep verdriet gestort. Mijn hart is bij de slachtoffers. Zelfs in een kerk is men blijkbaar niet meer veilig. De haat stopt zelfs niet bij het huis van God, dat toch bijna altijd en overal gerespecteerd werd als laatste wijkplaats voor mensen in nood, als plaats van gebed en spiritualiteit. Ook niet bij een 85 jaar oude priester die alleen maar bidt en eucharistie viert, in dienst van God en mensen.
Dit is geen strijd meer die allen met inzet van politie en geheime diensten is te winnen. Het is vooral een geestelijke strijd. Zolang het de extremisten lukt om in de hoofden van jonge moslims de bizarre gedachte te planten dat het Allah behaagt als ze ongelovigen of andersgelovigen doden, is er geen oplossing en zal de chaos toenemen. Het is onze opdracht om samen met de moslimgemeenschap hierop een antwoord te vinden, om te voorkomen dat de extremisten slagen in hun opzet om een strijd tussen culturen en religies te provoceren.
En bovenal geloof ik met paus Franciscus in de kracht van het gebed dat harten van mensen, ook van terroristen, kan veranderen.

Bisschop J.M. Punt

 
 
Vieringen weer terug naar om-en-om schema
Met ingang van 18 september, het begin van het parochieel werkjaar, zullen de vieringen in het weekend, zowel in
Nieuw-Vennep als in Buitenkaag, weer om-en-om op zaterdagavond en zondagochtend plaatsvinden.
Daarmee gaan we weer terug naar het 'oude' vieringenoverzicht.
De reden voor dit besluit ligt in het feit dat met dit schema de  'bemensing', nodig om de vieringen en al wat daar bij hoort
goed te laten verlopen, beter is in te vullen.
 
Het Parochiebestuur
 
 
Bedevaart Heiloo
Op dinsdag 25 oktober gaan de parochies van de regio’s Haarlemmermeer en Meerliede een bedevaart maken naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Thema dit jaar is: Maria, moeder van barmhartigheid.

De reis naar Heiloo wordt per bus gemaakt en voor Nieuw-Vennep kunt u opstappen om 08:30uur bij onze kerk.
Na aankomst zal er koffie gedronken worden in het Oesdom. Om 11.00uur begint een eucharistieviering in de kleine kapel; de pastores van de regio zullen in deze viering voorgaan. Om 12.30uur zal er in het Oesdom een lunch zijn. Daarna is er vrije tijd, die alle deelnemers op hun eigen manier kunnen invullen. De dag wordt om 15.30uur afgesloten met het bidden van de rozenkrans.
De kosten voor de hele bedevaart bedragen € 30,- (bus, koffie en cake in de ochtend, lunch: soep en broodjes, koffie of thee in de middag) en dienen overgemaakt te worden op rekeningnummer NL 06 RABO 034.58.07.081 t.n.v. F.D.S. Jansen onder vermelding van ‘Bedevaart Heiloo 2016’ en de naam van de deelnemers voor wie men betaalt en de naam van de parochie. De inschrijving is pas geldig als het geld is overgemaakt.

Bedevaartgangers die slecht ter been zijn dienen zelf voor begeleiding te zorgen. De begeleider is dan tevens deelnemer.

De deelnemers kunnen zich aanmelden bij:
Lano Jansen, tel. 06 – 201 27 762  Corry Brocke, tel. 023 – 558 1780 Rineke Vastenhout, tel. 020 – 497 3063
 

De uiterste inschrijfdatum is 10 oktober 2016.

 
 

                Parochienieuws                                         SamenKerk

Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen