Afbeelding invoegen

Attentie: omissie in de brief betreffende machtiging

Na het versturen van de Kerkbalans brieven bleek dat er geen mogelijkheid werd geboden om een machtiging in te vullen. Degenen die de machtiging onveranderd willen laten hoeven géén actie te ondernemen want bestaande machtigingen lopen gewoon door.  Wilt u uw machtiging echter aanpassen of een nieuwe machtiging willen aangaan, gebruik dan onderstaand Antwoordformulier Kerkbalans 2017 of stuur een email naar mijnkerk.nieuwvennep@gmail.com.

Excuses voor het ongemak.

 
Wat is de actie Kerkbalans?

Met de Actie Kerkbalans wordt ieder jaar het grootste deel van al het geld waarmee de kerken worden gefi­nancierd bijeen gebracht. In Nederland ontvangen kerken geen overheidssubsidie, maar ze hebben giften nodig om open te blijven.


Wat betekent onze Kerk voor u?

In de Infographic hieronder kan u zien wat de Kerk in Nederland voor de gemeenschap betekent. Niet iedereen is zich daar nog even bewust van. Wat dacht u van dopen, trouwen, ouderen en zieken bezoeken, laatste sacramenten, uitvaarten, rouwverwerking bijeenkomsten, hulp aan minderbedeelden en nog veel meer. Zoals nieuwe activiteiten die we ontplooien onder het motto ‘Mijn Kerk beweegt’, waarmee we inspelen op behoeftes die mensen verbinden. Misschien niet zozeer nu, maar wel als het moment daar is. Investeren in de Kerk is daarmee ook vaak een investering in de toekomst.


Wat betekent u voor onze Kerk?

Zonder u kan onze Kerk niet bestaan. Met de opbrengsten van de Actie Kerkbalans kan onze kerk voldoen aan haar financiële verplichtingen zoals onderhoud, vaste lasten en vergoedingen voor de pastoor. In de huidige tijd van relatieve voorspoed is het best een uitdaging daar voldoende middelen voor te genereren. Daarom vragen wij onze leden jaarlijks in de tweede helft van januari gul te geven voor onze eigen Kerk.


Actie Kerkbalans

In januari gaan weer vele vrijwilligers op pad om de actie Kerkbalans tot een succes te maken. U ontvangt een brief met een antwoordformulier waarop u aan kunt geven met welk bedrag u onze Kerk dit jaar wilt steunen. Als u de brief persoonlijk overhandigd heeft gekregen, dan wordt het antwoordformulier ook weer bij u opgehaald. Anders kunt u het formulier terugzenden in de portvrije antwoordenvelop.

‘Mijn Kerk beweegt’, beweegt u met ons mee door een passende bijdrage te doen?

De Aktie Kerkbalans loopt van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari.


Namens pastoor R. Torres en de commissie Kerkbalans, alvast hartelijk dank voor uw gulle gift!

Voorzitter: Jan Nieuwenhuijse.


Ps. Bent u nog niet verbonden aan onze Parochie maar voelt u zich wel aangesproken door wat de Kerk voor u kan betekenen, steun ons dan! Stuur in dat geval uw contactgegevens naar mijnkerk.nieuwvennep@gmail.com. De commissie Kerkbalans neemt dan contact met u op.

Ps. Schenken zonder meer te betalen? Zie de informatie over de Periodieke schenking hieronder!

 
Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen

INFOGRAPHIC 
OVEREENKOMST
Periodieke Schenking 
 ANTWOORDFORMULIER
Kerkbalans 2017
 

 

Periodieke schenking

Meer schenken aan de kerk zonder netto meer te betalen, dat is het idee met de periodieke schenking. Het aangaan van een periodieke schenking is voor de gever interessant, omdat het een groter fiscaal voordeel kan opleveren dan een 'normale' gift. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke schenking gelden die grenzen niet. Voor de kerk is het extra gunstig als de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen.

 

Voor een periodieke schenking is een overeenkomst vereist.

Deze overeenkomst kan u downloaden door op het pictogram hierboven te klikken

 

Schenkcalculator: Met de Schenkcalculator op is eenvoudig te berekenen wat het fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag men kan geven als men dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan uw kerk.