Parochiebestuur:
 
Pastoor R.M. Torres

De heer J.P. Nieuwenhuijse

Mevrouw M.C. Blok

De heer F.D.S. Jansen

Mevrouw L. Blom

Mevrouw V.L.H. van der Knaap

De heer P.C. Vermeij

De heer W.P. van Es

 

  Voorzitter

Vice-Voorzitter

Secretaris - PR & Communicatie

Penningmeester

Internationale contacten

Administratie - PR & Communicatie

Facilitair Mangement en Beheer

Vertegenwoordiger Buitenkaag - Lid


Parochieraad:
 
Pastoor R.M. Torres
 
De heer J.P. Nieuwenhuijse
 
De heer J.A.M.K. Bruijnzeels
 
Mevrouw H.M. Lansdaal
 
Mevrouw V.L.H. van der Knaap
 
Mevrouw A.G.A.M. Onwezen
 
De heer F.D.S. Jansen
 
Vacant

Voorzitter

Vice-Vooritter
 
Cathechese
 
Diaconie
 
Liturgie
 
Jeugdco÷rdinator
 
Oecumene
 
Buitenkaag