Kinderkerkenpad 2018

Basisschoolleerlingen op bezoek in onze kerk

Op maandag 12 maart brachten kinderen van verschillende basisscholen, in het kader van Kinderkerkenpad, een bezoek aan onze kerk. Riek Lansdaal , geassisteerd door koster Cor Schreurs, gaf de kinderen een rondleiding en vertelde hen over onze gebruiken en rituelen.

Na een eerste ontvangst in de Herberg, gaan ze de kerk in. "Zijn jullie weleens naar de kerk geweest?”, vraagt Riek aan de achtste groepers van de Polderrakkers.  "Ja, maar niet in deze kerk, wij gaan altijd naar de Rank”, zegt een meisje, door anderen aangevuld met "Wij naar de Witte Kerk” en "Soms naar de Meerkerk”.  Voor hen dus vooral nieuwe ontdekkingen in onze kerk.

  Afbeelding invoegen
 'Achter in de kerk zie je een soort kasten. Dat zijn biechtstoelen. Als je iets heel erg fout gedaan hebt, kun je dat daarin biechten. Opbiechten aan de priester, die je dan – uit naam van God – vergeeft.” De deur van een van de biechtstoelen staat open, zodat ze er even in kunnen kijken. "Gaat de deur dan wel dicht?”, wil een leerling weten, kennelijk niet erg ingenomen met het idee dat omstanders weet zouden hebben van zijn ‘missers’.

 

De kinderen verbazen zich over de verschillende beelden die ze zien. Iets wat in protestantse kerken ontbreekt. Riek vertelt over kerkhervormer Maarten Luther, over de reformatie en de beeldenstorm, als gevolg waarvan beelden uit de protestantse kerken verdwenen. "Maar wij hebben wel beelden, van Maria, van Jozef. Je moet het eigenlijk zien als een foto. Die bewaar je ook om aan iemand te blijven denken. Zo is het ook met onze beelden.”

Via een kijkje in de dagkapel, aandacht voor de kruisjes van overledenen en een korte uitleg bij het Maria-altaar, gaan ze naar de sacristie, waar Riek een beetje ‘aanschouwelijk onderwijs’ geeft: de kelk, de monstrans, het wierookvat, en het wijwatervat mogen ze van dichtbij bekijken, terwijl hen de betekenis wordt uitgelegd. Koster Cor Schreurs laat de kinderen de kluis zien, waarin al deze kostbaarheden worden bewaard. Er is een grote hostie voorhanden, om het mysterie van brood en wijn, het breken en delen en het ter communie gaan uit te leggen. De hostie is gemaakt van ouwel. "Het is net eetpapier”, stellen de bezoekertjes vast. "Gewijde hosties worden bewaard in het tabernakel”, legt Riek uit. Prompt komt de vraag: "Wat is gewijd?” "Da’s een goeie vraag”, prijst Riek, "dat is de hostie waarover de priester de zegen heeft uitgesproken.”  Na het kijkje in de kluis laat Cor Schreurs ook nog de prachtige kazuifels zien, die de priester draagt en hij legt uit welke kleuren bij welk kerkelijk feest horen.

Na terugkeer in de kerk zien ze het tabernakel en de altaartafel. "De altaartafel herinnert ons aan het Laatste Avondmaal”, legt Riek uit. Ze wijst hen nog op de kruiswegstaties langs de wanden van de kerk. "Daarmee wordt het lijdensverhaal en het sterven van Christus uitgebeeld. Het verhaal dat jullie vast wel kennen van ‘The Passion’.” Daarmee legt ze mooi de link naar de huidige tijd. Het is het slot van een leerzaam bezoek met een aandachtig gehoor.

Ronnie van der Knaap