Avondwake
Na het overlijden kan in overleg met de familie een avondwake worden gehouden.
De werkgroep kan worden uitgebreid met nieuwe leden. M
et vragen kunt u contact opnemen met secr.parochienieuwvennep@gmail.com
 
Open Kerk
Onze parochiekerk is iedere donderdagmorgen van 09.30 - 12.00 uur geopend voor stil gebed, of zomaar een rustpunt in de drukte van het dagelijkse leven. Er zijn twee gastvrouwen/heren in de kerk aanwezig.
Contactpersoon: (06) 27 21 77 19
 
Kosters
Werkzaamheden in de kerk voorafgaand aan, tijdens en direct na vieringen.
Contactpersoon: (
06) 55 21 00 65
 
Lectoren
De werkgroep Lectoren heeft een ondersteunende functie bij de vieringen.
Over het algemeen leest de lector de opening- en slotgedachte, de eerste en tweede lezing, bidt met de kerk de voorbeden en tot slot de mededelingen. .
Contactpersoon: (06) 44 38 66 42