Brief aan vrijwilligers dd. 29-5-2020

Aan alle vrijwilligers,

Graag willen we open en transparant alle dilemma’s van het Parochiebestuur van Parochie OLV Onbevlekt Ontvangen te Nieuw-Vennep en Parochie Joannes Evangelist te Buitenkaag met u delen.

Woensdagmiddag 27 mei vergaderde het Parochiebestuur over hoe nu verder?

Veiligheid op eerste plaats

Laten we beginnen te vertellen dat – hoewel we soms een storm van kritiek over ons heen krijgen – de veiligheid van alle parochianen op de allereerste plaats komt. Veel parochianen zijn al wat op leeftijd en wie nog wat jonger is, kan óók kwetsbaar zijn. Daarom: wat andere kerken doen is voor ons geen leidraad. Wèl de voorschriften die ons via de overheid bereiken en het protocol dat ons wordt opgelegd door het Rooms Katholiek Kerkgenootschap.

En dat protocol zegt dat we vanaf 1 juni 2020 weliswaar 30 mensen mogen toelaten in de kerk, maar wel met allerhande restricties. Zo mag niemand elkaar op korte afstand passeren, mag men de hand niet in het wijwaterbakje steken en is de anderhalve samenleving een absolute must. Ook zijn strikte hygiënische maatregelen noodzakelijk en mag er nog geen fysiek contact zijn tussen mensen. Er wordt nog geen communie uitgereikt, we kunnen nog niet met elkaar zingen, er worden geen handen geschud en geen koffie gedronken. Er is vanaf mei 2021 wel wat versoepeld. Maar de richtlijn is dat 10% van de kerkbanken bezet mag zijn. Dat betekent in de kerk in Nieuw-Vennep dat er 35 mensen in de kerk mogen zitten en voor Buitenkaag blijft het bij 30 personen.

Toezichthouders

Wie met ons meedenkt ziet dan, dat er eigenlijk geen mensen onbegeleid door de kerkpaden mogen lopen, of op de hoek van een bank mogen zitten, tenzij er strak langs de andere banken gelopen kan worden. En dat men dus ook niet vanzelfsprekend op zijn "eigen” plekje mag gaan zitten. Er zullen toezichthouders moeten zijn, die iedereen naar een aansluitende plek dirigeren. Wie naar de kerk komt heeft dus geen keus qua zitplaats.

Omdat de kerk in Buitenkaag kleiner is dan in Nieuw-Vennep en de gemiddelde leeftijd van parochianen nog iets hoger ligt, heeft het Parochiebestuur besloten in de maand juni nog geen kerkvieringen in Buitenkaag te houden. We gaan eerst ervaring opdoen in Nieuw-Vennep en dan in de maand juli gaan we naar het oorspronkelijke rooster van vieringen. De oecumenische openluchtviering in Buitenkaag, die traditioneel met Pinksteren werd gehouden is ook afgelast, evenals de Feestweek in Nieuw-Vennep en dus ook de oecumenische tentviering. Om helder te zijn: dat betekent dat in de maand juni alle vieringen op zondag in Nieuw-Vennep worden gehouden. Pas in juli gaat het om-en-om rooster weer in.

Hoe regel je dat er niet teveel mensen naar de kerk komen?

Door mensen een verzoek te laten indienen om aanwezig te mogen zijn. Wie in de maand juni één van de vieringen (die overigens nog steeds on-line te zien blijven) wil bijwonen, dient een verzoek in bij één van de bestuursleden of mailt een verzoek naar secr.parochienieuwvennep@gmail.com. Het secretariaat stelt een lijst op van mensen die willen komen en belt of mailt u op vrijdag terug of dat gaat lukken. Mocht de lijst langer zijn dan 30 personen, dan kan het zijn dat u wordt gebeld of gemaild dat u niet kunt komen. U bent dan wel de eerste op de lijst van de volgende viering. U begrijpt dat u slechts voor één viering kunt inschrijven en niet meteen voor alle vieringen een claim kunt leggen.

Muziek

Hoe trots we ook zijn op onze drie koren, Sint Cecilia, Mitswa en Revelation, we hebben hen moeten vertellen dat er in ieder geval tot september geen repetities en koorzang mogelijk is. Juist koren zijn zeer kwetsbaar doordat er – en daar zijn we nu juist zo blij mee – met volle borst wordt meegezongen! Door de ademuitstoot is anderhalve meter afstand niet voldoende, waardoor samen zingen extra gevaar oplevert. Wat jammer! We hopen dat alle koorleden begrip opbrengen voor het feit dat ook hier, we voor absolute veiligheid kiezen.

Wel hopen we dat we voor muziek kunnen zorgen. We durven als Bestuur niet te vragen ….

Hoe nu verder?

Terugkomend op de eerste vraag – hoe nu verder? – kan men vanaf nu inschrijven voor een kerkbezoek. Dat kan door één van de bestuursleden te bellen of te vragen. De bestuursleden zorgen dan dat het verzoek op de mail van secr.parochienieuwvennep@gmail.comterecht komt. U kunt ook rechtstreeks naar dit e-mailadres mailen, maar mocht u dat niet willen of kunnen, dan mag een telefoontje naar één van de bestuursleden ook. Dat kan tot en met donderdag en in de mail of telefoontje vermeldt men dan ook het telefoonnummer of e-mailadres, zodat er contact met u kan worden opgenomen en we niet hoeven zoeken hoe we u kunnen bereiken.

Op vrijdag wordt dan de balans opgemaakt en hoort u of u de zondag mag komen.


Hopend jullie niet ontmoedigd te hebben met zo’n lange uitleg, wensen we u toe dat u gezond blijft en – mocht u zelf het besluit nemen nog niet naar de kerk te komen – u wel kunt genieten van de online vieringen.

Met hartelijke groet,

Het Parochiebestuur