TOELICHTING WOORD- EN COMMUNIE VIERING (door pastoor Torres)

Bij het bisdom zijn in de afgelopen tijd de nodige vragen binnengekomen over wat er op het gebied van de liturgie, en dan met name inzake de woord- en communieviering nu wel en niet mogelijk is. Het bisdom heeft in een schrijven van 2 november 2015 aan alle pastores deze vragen beantwoord en toegelicht.

Omdat dit van groot belang is voor zowel de bedienaars als voor alle parochianen zal ik hier een samenvatting geven van dit schrijven. Uitgangspunt van alles is, dat we zorgvuldig dienen om te gaan met wat ons het meest heilig is. In de eucharistie, maar ook in de woord- en communieviering is het tenslotte de Heer zelf, die in volle werkelijkheid en blijvend aanwezig is in het geconsacreerde brood. U weet misschien, dat als er in het hele weekend geen eucharistie mogelijk is omdat er geen priester beschikbaar is, één woord- en communieviering is toegestaan.

Diakens kunnen krachtens hun wijding hierin voorgaan. Pastoraal werkers en catechisten mogen hiertoe een zending van de bisschop ontvangen, op grond van hun theologische en spirituele vorming. Daarnaast kunnen parochianen na een korte cursus via het Bonifatiusinstituut ook een aanstelling ontvangen tot "buitengewoon bedienaar van de eucharistie” die hen bevoegd maakt om zieken thuis of in het ziekenhuis de heilige communie te brengen.

Tenslotte nog iets over de viering bij gelegenheid van een huwelijk of uitvaart.
Dit is altijd een eucharistieviering, óf een viering van woord en gebed.

De woord- en communieviering is door de Kerk alleen bedoeld en toegestaan om mensen, die in het weekend echt geen gelegenheid hebben om een eucharistische viering bij te wonen, de heilige communie niet te onthouden. Ik hoop u hiermee wat meer duidelijkheid te hebben gegeven over de vieringen.

 Pastoor R.M. Torres