Project Vakantietas

Tijdens de Oecumenische tentviering (Feestweek juni) en later via een extra collecte is geld ingezameld voor het Project Vakantietas. Ook werd een subsidie aangevraagd bij het Lehmans Fonds.

De diaconieën van de gezamenlijke kerken in Nieuw-Vennep hebben zich gezamenlijk ingezet om kansarme kinderen een leuke vakantie te bezorgen. En dat is al met al goed gelukt!

Onze Marlis van Seventer, die samen met Anita van Onwezen namens onze parochie in de werkgroep zat, vroeg de subsidie aan en heeft – toen die werd toegekend – direct een bedankje gestuurd naar het Fonds. Ze schreef:

"Heel erg bedankt voor uw bijdrage voor de Vakantietas voor basisschoolleerlingen die in Nieuw-Vennep in armoede moeten leven. Wij hebben uw bijdrage specifiek gebruikt voor 66 kaartjes Linnaëushof, voor 33 van de jongste kinderen met hun ouder. Om u een indruk te geven hoe groot het project is geworden, wat we van tevoren niet hebben gedacht, kan ik u het volgende berichten.

We hebben voor 55 gezinnen tassen samengesteld met speelgoed (tennisballen, kleurpotloden, kleurboeken, badmintonrackets, spelletjes, voetballen), vouchers voor ijsjes, spelen bij jeugdland, een zwembadkaartje voor de wat oudere kinderen.

Voor de beeldvorming stuur ik bij deze nog een foto toe van het einde van het proces. Het is groter worden dan verwacht, wat fijn is, maar aan de andere kant ook verdrietig, constaterend dat armoede in zo grote getallen aanwezig is in ons dorp.

We hebben dit bereikt door sponsorring, giften, collectes en een substantiële bijdrage van uw fonds. Onze dank is groot en wij weten zeker dat hierdoor 33 kinderen en hun ouder een onvergetelijk dagje gaan krijgen in de vakantie! Hoe leuk is dat!”

Op de foto ziet u Linda en Anita, die de tassen aan het inpakken zijn.

 Afbeelding invoegen