Vastenactie 2021

Gezond eten en inkomen – kleinschalige tuinbouw in Flores

Een gezonde maaltijd, de schijf van vijf, dit is voor veel mensen op de wereld een droom. Zo ook op het eiland Flores in Indonesië, waar door een tekort aan water de meeste mensen geen groenten kunnen verbouwen, terwijl ze niet voldoende geld hebben om groenten te kopen. Maar mede dankzij uw hulp heeft de Vastenactie al in veel dorpen van het eiland Flores (Indonesië) water kunnen brengen, en kan nu ook de droom van gezond voedsel werkelijkheid worden.

 

In 2019 en 2020 hielpen we de Vastenactie voor schoon water op Flores

De bergdorpen op het eiland Flores in Indonesië zijn erg arm en door de afgelegen ligging zijn er nauwelijks basisvoorzieningen. Een groot deel van deze dorpen heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Het gevolg is dat sanitaire voorzieningen slecht zijn of zelfs geheel ontbreken. De gebrekkige hygiëne leidt tot infectieziekten, die worden verspreid door vervuild water. Vooral kinderen zijn hier gevoelig voor, omdat hun immuunsysteem kwetsbaarder is. De kindersterfte is dan ook hoog, in de afgelegen dorpen van Flores. Een slechte gezondheid leidt tot lage productiviteit. Zieke mensen kunnen immers weinig bijdragen aan het huishouden en werk; zieke kinderen kunnen niet goed studeren. Geld dat besteed wordt aan medicijnen kan niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

De Caritas organisatie van het aartsbisdom Ende, in samenwerking met de lokale overheid, heeft deze problemen kunnen aanpakken in een groot aantal dorpen van het eiland Flores. De Vastenactie, geholpen door de parochies van de Haarlemmermeer, helpt Caritas Ende hierbij. Ons Vastenactie project heeft in 2019 in 2 dorpen 393 families en vijf scholen met 444 leerlingen geholpen met drinkwater, sanitaire voorzieningen en groentetuinen. Met hulp van Caritas wordt water uit de bergen opgevangen en via een waterleiding naar de dorpen gebracht. Er zijn verschillende waterpunten in de dorpen gemaakt, waar de mensen water kunnen tappen. De dorpelingen helpen hard mee in het graven van sleuven voor de waterleiding en alle andere werkzaamheden, zoals het bouwen van een aantal openbare toiletten.

In 2020 hebben nog eens 3000 mensen in 7 dorpen water vlakbij hun huis gekregen en zijn toiletblokken gebouwd in 5 scholen voor 420 leerlingen. In al deze dorpen en scholen worden ook mensen getraind om de waterleiding en waterpunten te onderhouden en repareren als ze stuk zijn, en wordt voorlichting gegeven over goede hygiëne.

 Afbeelding invoegen

2021: kleinschalige tuinbouw op Flores in dorpen die nu water hebben gekregen

Dit jaar 2021 helpen we 500 huishoudens in 10 dorpen aan gezonder eten (groentetuintje bij huis) en een klein inkomen (groentevelden voor de verkoop):

1.    24 tuinbouw groepen worden gemaakt van elk ongeveer 21 huishoudens (van gemiddeld 5 personen per huishouden) - totaal 500 huishoudens:

2.    Voor 500 huishoud groentetuinen worden tuinbouw materialen gekocht voor € 17,73 per huishouden. Dit is voor groentezaden (€ 10,36), en de rest voor polybags om de groenteplantjes in te kweken en sproeiers

3.    15 groentekassen worden gemaakt

4.    Training voor de dorpelingen in organische bemesting

5.    demonstratie groentetuin in Ndetumbeza, waarin dorpelingen leren om te leren composteren, verpakken van groente voor de markt, snijmachine, waterpomp, waterwiel en pijp, 3 viskweekvijvers.

6.    Grond test apparatuur wordt gekocht en gebruikt, zodat mensen kunnen weten welke nutriënten er in de grond zitten.

 Afbeelding invoegen

Vastenactie 2021: Tuinbouwproject op Flores

Wij vragen u ook dit jaar weer het werk van de Vastenactie te ondersteunen met uw gift. Dat kunt u doen via internet bankieren naar bankrekening (IBAN) NL48 INGB 0001 3193046 t.n.v. Parochiebestuur Nieuw Vennep met als mededeling VASTENACTIE FLORES,  2021 Indonesië.

Namens de Vastenactie en de mensen van het project op het eiland Flores willen wij u bij voorbaat al hartelijk danken voor uw gift.

MOV-groep parochie O.L.V.Onbevlekt Ontvangen, Nieuw-Vennep