Commissie 'Kerk in beweging' kijkt naar de toekomst
 
Misschien heeft u de term in de wandelgangen al opgevangen: de Commissie 'Kerk in beweging'. Dat vraagt om een toelichting.
 
Afgelopen november (2016) heeft het parochiebestuur besloten om een commissie in het leven te roepen die ideeën gaat ontwikkelen om onze parochie in de toekomst, zowel financieel als structureel, gezond en welvarend te houden.
 
Wat voor soort kerk willen we zijn in de toekomst?
De commissie brainstormde inmiddels over de visie van onze parochie en binnenkort buigen ook de bestuursleden zich hierover.
Met een teruglopend aantal kerkgangers is het best een uitdaging om ideeën te bedenken die voldoende middelen genereren om te kunnen blijven voldoen aan onze financiële verplichtingen. Naast een financieel gezonde situatie willen we er ook voor zorgen dat we de mensen blijven aanspreken en inspireren. 
We willen graag dat parochianen vertrouwen blijven houden in onze kerk en we willen aantonen dat we meebewegen met de stroming van de tijd. Vandaar dat we voor de commissie een naam kozen met een positieve uitstraling: "Kerk in Beweging". 
Deze commissie, onder voorzitterschap van Lisette Blom, bestaat verder uit Thom Lansdaal, Marianne Koeckhoven, Rudi van Berkel, Lano Jansen en Ronnie van der Knaap. 
 
De commissie is een soort snelkookpan om ideeën te ontwikkelen. Daarnaast is het bestuur aan zet om de parochianen te betrekken bij het verder uitwerken van de voorstellen. Als eerste is er een nieuwe impuls gegeven aan de 'Actie Kerkbalans', onze belangrijkste inkomstenbron. Verder zijn er inmiddels enkele activiteiten georganiseerd met als belangrijkste doel extra inkomsten te genereren, bijv. de Sint-en-Piet actie, de kerstfair, een creamarkt, de kerkveiling.
Zo zijn er nog veel meer ideeën die aan de hand van een Plan van Aanpak verder moeten worden uitgewerkt. De commissie kan dat echter niet alleen en heeft daarbij de hulp van parochianen nodig. Daarom worden parochianen gevraagd om ook met ideeën te komen. Bedenk daarbij dat het gaat om de toekomst van onze parochie. Beweegt u met ons mee?
 
Om een indruk te geven van alle werkgroepen en activiteiten in onze parochies (Nieuw-Vennep en Buitenkaag) is er een filmpje gemaakt met wat info een foto's.