Wij heten u van harte welkom op de website van onze parochie
 
 
 (Eucharistie)vieringen in de komende weken: 

Zaterdag 12 juni 2021 om 19.00 uur (reserveren verplicht)
Elfde zondag door het jaar
Celebrant: ps. R. Torres
Zang: cantor Mitswa met pianist
 
Zondag 20 juni 2021 om 10.00u
Twaalfde zondag door het jaar
Celebrant: ps. R. Torres
Zang: zanggroep Cecilia met organist 
link naar livestream
 
Zondag 27 juni 2021 om 9.30 uur
Oecumenische viering in PKN De Rank
Voorgangers: ps. R. Torres en ds. G. van de Meeberg
 
Zaterdag 3 juli 2021 om 19.00 uur (reserveren verplicht)
Veertiende zondag door het jaar / Toediening H. Vormsel aan jongeren uit Hoofddorp en Nieuw-Vennep
Celebranten: Mgr. J. Hendriks en ps. R. Torres
Zang: cantor Mitswa met pianist
 
Zaterdag 10 juli 2021 om 19.00 uur (reserveren verplicht)
Vijftiende zondag door het jaar
Celebrant: ps. R. Torres
Zang: zanggroep Cecilia met organist 
 
Zondag 17 juli 2021 om 10.00 uur (reserveren verplicht)
Zestiende zondag door het jaar
Celebrant: ps. R. Torres
Zang: cantor Mitswa met pianist
 
== Deelname aan de vieringen en bezoek aan de Herberg gebeurt geheel op eigen risico ==
 
U kunt de vieringen online (live) meekijken. Klik op deze link naar You Tube.
Alleen de vieringen in Nieuw-Vennep worden gestreamd via You Tube en zijn terug te kijken.
Om op You Tube mee te kijken hoeft u geen account te hebben en/of aan te melden/in te loggen. 
Als u een herinnering voor de viering wilt instellen moet u wél inloggen via een Google account.
 
 
 

Voor de parochie Joannes Evangelist te Buitenkaag klikt u op deze link.

 Informatieve film over de beide parochies: klik op deze link
 
ELKE WOENSDAG: CREACLUB IN DE HERBERG VAN 10.00-12.00 UUR
Klik op deze link voor meer info: Creaclub
 
    
 
 
Afbeelding invoegen
 
Vormselviering met Mgr. Hendriks
 
Op zaterdag 3 juli zullen 5 jongeren uit Hoofddorp en Nieuw-Vennep het sacrament van het Heilig Vormsel toegediend krijgen door Mgr. Hendriks in onze kerk.
De viering begint om 19.00u.
 
Omdat er een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar is vragen wij iedereen om voor deze viering te reserveren bij mw. Ronny Blok. Vermeld met hoeveel personen u komt, graag ook uw telefoonnummer en of u familie/relatie bent van een vormeling (graag met naam vormeling erbij).
 

 
 
 
 Gebed geestelijke communie
Als door omstan­dig­he­den de communie wordt verlangd, maar niet ont­van­gen kan wor­den, kan door desbe­tref­fen­de persoon tijdens de livestream de gees­te­lij­ke communie gebeden worden, die zonder sacra­men­tele nutti­ging een innige vereni­ging met Christus bewerkt.

Mijn Jezus, ik geloof
dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart te ont­van­gen.
Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen;
daarom bid ik U:
kom tenminste op gees­te­lij­ke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds geko­men waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U ge­schei­den wor­den.

Ofwel:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U en verlang naar U. Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.

 

  Afbeelding invoegen
 
  
 

 

Voor elke viering moeten parochianen zich aanmelden (aanmelden is verplicht). Dit is nodig i.v.m. evt. contactonderzoek. 

Aanmelden kan t/m uiterlijk de donderdag voor de eerstvolgende viering. De viering wordt ook digitaal uitgezonden via You Tube.

-        Er worden plaatsen in de kerk toegewezen (geen vrije keus qua zitplaats)

-        Er mogen max. 50 mensen in totaal in de kerk (excl. bedienaren)

-        Er vindt geen volkszang en koorzang plaats/geen gezangen door gelovigen (er is alleen voorzang door één cantor ( meer info...)

  Lees verder....
 

  

 

 


  

             Parochienieuws                       SamenKerk

 

Afbeelding invoegen
 
 
Vragen of opmerkingen over website:

         Afbeelding invoegen

  In onze parochie (kerk en pastorie) kunnen foto- en filmopnamen gemaakt worden t.b.v. de website en ons parochieblad.
 
 Als parochie O.L.V.O.O. volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms-katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:
www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdom­parochie/preventiebeleid