Wij heten u van harte welkom op de website van onze parochie
 
 

=== MEDEDELING VAN HET PAROCHIEBESTUUR ===

Vanaf zondag 7 juni zullen de kerkvieringen weer, in aangepaste vorm, aanvang vinden. Omdat de kerk in Buitenkaag kleiner is dan in Nieuw-Vennep en de gemiddelde leeftijd van parochianen nog iets hoger ligt, heeft het Parochiebestuur besloten in de maand juni nog geen kerkvieringen in Buitenkaag te houden. We gaan eerst ervaring opdoen in Nieuw-Vennep en dan in de maand juli gaan we naar het oorspronkelijke rooster van vieringen.

Wilt u het gehele bericht lezen klik dan op deze link.

U kunt de vieringen ook nog steeds online (live) meekijken. Klik op deze link naar You Tube.

 Vriendelijke groet,

Het Parochiebestuur
Parochie OLV Onbevlekt Ontvangen te Nieuw-Vennep
Parochie Joannes Evangelist te Buitenkaag

  (Eucharistie)vieringen in de komende weken:     

Zondag 7 juni 2020 om 10.00u in Nieuw-Vennep (reserveren verplicht!)
Eucharistieviering
Celebrant: ps. Ruben Torres
Geen koor of volkszang. alleen voorzang door cantor
 
Zondag 14 juni 2020 om 10.00u in Nieuw-Vennep (reserveren verplicht!)
Eucharistieviering / Sacramentsdag
Celebrant: ps. Ruben Torres
Geen koor of volkszang. alleen voorzang door cantor
 
Zondag 21 juni 2020 om 10.00u in Nieuw-Vennep (reserveren verplicht!)
Eucharistieviering
Celebrant: ps. Ruben Torres
Geen koor of volkszang. alleen voorzang door cantor
 
Zondag 28 juni 2020 om 10.00u in Nieuw-Vennep (reserveren verplicht!)
Eucharistieviering
Celebrant: ps. Ruben Torres
Geen koor of volkszang. alleen voorzang door cantor
 

 


Voor de parochie Joannes Evangelist te Buitenkaag klikt u op deze link.

 Informatieve film over de beide parochies: klik op deze link
 
 (NIET GEDURENDE DE CORONA CRISIS)
ELKE WOENSDAG: CREACLUB IN DE HERBERG VAN 10.00-12.00 UUR
Klik op deze link voor meer info: Creaclub
 
 
 

  Vanaf zondag 7 juni zullen de kerkvieringen weer, in aangepaste vorm, vooralsnog alleen in Nieuw-Vennep aanvang vinden. Om dit te kunnen realiseren zijn er een aantal voorwaarden gesteld:

Voor elke viering moeten parochianen zich inschrijven (reserveren is verplicht). Dat kan t/m uiterlijk de donderdag voor de eerstvolgende viering.

-        Er worden plaatsen in de kerk toegewezen (geen vrije keus qua zitplaats)

-        Tot juli mogen er max. 30 mensen in totaal in de kerk (excl. bedienaren)

-        Er vindt geen volkszang en koorzang plaats/geen gezangen door gelovigen (er is alleen voorzang door een cantor)

-        Handen reinigen bij binnenkomst kerk.

-        Geen fysiek contact met andere gelovigen zoals handen schudden.

-        Voor het uitreiken van de communie wordt gebruik gemaakt van een pincet/schepje. Een tongcommunie is niet toegestaan. Wie de H. hostie niet met de hand wil aanraken kan een eigen ‘corporale’ meebrengen om de H. hostie daarop te ontvangen en naar de mond te brengen

-        Deelname aan de viering geschied op eigen risico

Voor meer informatie klik op deze link.


Belangrijk:     kom niet naar de kerk als u:

·       verhoging, koorts of een koortsig gevoel heeft

Of

·       één van de volgende verschijnselen heeft:

kortademigheid, neusverkoudheid, benauwdheid, keelpijn of een (lichte) hoest

Of

·       recent ontstane buikklachten (misselijkheid, braken en/of diarree) heeft


 
 
Online vieringen via You Tube
 
Vanuit onze eigen kerk wordt zondag een viering uitgezonden via You Tube. 
Klik op deze link om de viering (live) te kijken.
 

 
 
 
Foto: Wim Koopman
 

 "Wisseling van de wacht"

Maan­dag 1 juni om 12.00 uur zal in Rome wor­den bekendgemaakt dat Paus Fran­cis­cus Bis­schop Jozef Punt (74) op diens verzoek, wegens ge­zond­heidsre­denen, ont­slag heeft verleend als Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en als Militair Bis­schop in Neder­land. Per dezelfde datum treedt Bis­schop Johannes Hendriks die als bis­schop-coad­ju­tor reeds het recht van opvol­ging had verkregen, aan als de nieuwe, en veer­tien­de, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. Tege­lijker­tijd zal ook de op­vol­ger van Mgr. Punt als Apos­to­lisch Admini­strator van het Militair Or­di­na­ri­aat, d.w.z. als nieuwe ‘Leger­bis­schop’, wor­den bekendgemaakt.


 
 
 
 
=== Bericht Bisdom Haarlem-Amsterdam ===
 

Protocollen voor publieke vieringen vanaf 1 juni

Hierbij sturen we U het protocol met de richt­lij­nen van het se­cre­ta­riaat van de kerk­pro­vin­cie voor de li­tur­gische vie­rin­gen vanaf 1 juni 2020, opge­steld zoals dat ook door andere kerk­ge­noot­schappen is gedaan of gedaan zal wor­den. Het is een eerste stap naar de ope­ning van de ker­ke­lijke vie­rin­gen voor de gelo­vi­gen, waarbij in de maand juni nog het door de bur­ger­lijke over­heid vast­ge­stelde maximum van der­tig personen geldt.

Vanaf 14 juni (Sacra­ments­dag) zal de heilige communie weer uit­gereikt kunnen wor­den, zodat er nu nog even tijd is voor de pa­ro­chies en ge­meen­schappen om de vei­lig­heids­maat­re­ge­len te implemen­te­ren. Lees verder....

 


 
 
 

  

             Parochienieuws                       SamenKerk

 


 
 
Vragen of opmerkingen over website:

        

  In onze parochie (kerk en pastorie) kunnen foto- en filmopnamen gemaakt worden t.b.v. de website en ons parochieblad.
 
 Als parochie O.L.V.O.O. volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:
www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdom­parochie/preventiebeleid