Wij heten u van harte welkom op de website van onze parochie
 
 
 (Eucharistie)vieringen in de komende weken: 

Zondag 18 april 2021 om 10.00u (reserveren verplicht)
Derde Zondag van Pasen
Celebrant: ps. R. Torres
Zang: cantor Mitswa koor met pianist
 
Zaterdag 24 april 2021 om 19.00u (reserveren verplicht)
Vierde Zondag van Pasen
Celebrant: ps. R. Torres
Zang: zanggroep Omnia Pro Deo koor met organist
link naar livestream volgt
 
Zondag 2 mei 2021 om 10.00u (reserveren verplicht)
Vijfde Zondag na Pasen
Celebrant: ps. R. Torres
Zang: cantor(s) Cecilia koor
link naar livestream volgt
Anders dan in het PN vermeld gaat de Oecumenische viering niet door.
 
Zaterdag 8 mei 2021 om 19.00u (reserveren verplicht)
Zesde Zondag na Pasen
Celebrant: ps. R. Torres
Zang: cantor(s) Cecilia koor met organist
link naar livestream volgt
 
Donderdag 13 mei 2021 om 10.00u (reserveren verplicht)
Hemelvaart van de Heer / viering voor beide parochies in Buitenkaag
Celebrant: ps. R. Torres
Zang: cantor met orgelspel
GEEN livestream
Reserveer op tijd want VOL = VOL
 
Zaterdag 15 mei 2021 om 19.00u (reserveren verplicht)
Zevende Zondag na Pasen
Celebrant: ps. R. Torres
Zang: cantor Mitswa koor met pianist 
link naar livestream volgt
 
== Deelname aan de vieringen en bezoek aan de Herberg gebeurd geheel op eigen risico ==
 
U kunt de vieringen online (live) meekijken. Klik op deze link naar You Tube.
Alleen de vieringen in Nieuw-Vennep worden gestreamd via You Tube en zijn terug te kijken.
Om op You Tube mee te kijken hoeft u geen account te hebben en/of aan te melden/in te loggen. 
Als u een herinnering voor de viering wilt instellen moet u wél inloggen via een Google account.
 
 
 

Voor de parochie Joannes Evangelist te Buitenkaag klikt u op deze link.

 Informatieve film over de beide parochies: klik op deze link
 
ELKE WOENSDAG: CREACLUB IN DE HERBERG VAN 10.00-12.00 UUR
Klik op deze link voor meer info: Creaclub
 
    
Liturgie beschikbaar voor online vieringen
 
I.v.m. de Covid-19 worden onze vieringen al geruime tijd live via You Tube uitgezonden. Het kerkbezoek neemt momenteel wel weer toe en daar zijn we erg blij mee maar we begrijpen ook dat een deel van onze parochianen toch liever de viering (nog) veilig vanuit huis volgt. 
 
Daarom zal er nu voor elke viering ook de liturgie ("het boekje") wat in de kerk wordt aangereikt nu ook via deze website inzichtelijk zijn. Zo voelt u zich meer betrokken bij de vieringen die u vanuit uw eigen huis volgt en kunt u met de parochianen in de kerk meebidden, met de cantor(s) meezingen (in de kerk mag het niet maar thuis wel!) en voelt u zich meer één met de aanwezigen.
 
Bij elke viering staat, indien beschikbaar, een link naar de liturgie.
 
 
 Gebed geestelijke communie
Als door omstan­dig­he­den de communie wordt verlangd, maar niet ont­van­gen kan wor­den, kan door desbe­tref­fen­de persoon tijdens de livestream de gees­te­lij­ke communie gebeden worden, die zonder sacra­men­tele nutti­ging een innige vereni­ging met Christus bewerkt.

Mijn Jezus, ik geloof
dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart te ont­van­gen.
Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen;
daarom bid ik U:
kom tenminste op gees­te­lij­ke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds geko­men waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U ge­schei­den wor­den.

Ofwel:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U en verlang naar U. Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.

 

  Afbeelding invoegen
 
  
 

 

Voor elke viering moeten parochianen zich aanmelden (aanmelden is verplicht). Dit is nodig i.v.m. evt. contactonderzoek. 

Aanmelden kan t/m uiterlijk de donderdag voor de eerstvolgende viering. De viering wordt ook digitaal uitgezonden via You Tube.

-        Er worden plaatsen in de kerk toegewezen (geen vrije keus qua zitplaats)

-        Er mogen max. 30 mensen in totaal in de kerk (excl. bedienaren)

-        Er vindt geen volkszang en koorzang plaats/geen gezangen door gelovigen (er is alleen voorzang door één cantor (tijdens de "avondklok periode" heeft het Bisdom het aantal cantors teruggebracht naar 1: meer info...)

  Lees verder....
 

  

 

 


  

             Parochienieuws                       SamenKerk

 

Afbeelding invoegen
 
 
Vragen of opmerkingen over website:

         Afbeelding invoegen

  In onze parochie (kerk en pastorie) kunnen foto- en filmopnamen gemaakt worden t.b.v. de website en ons parochieblad.
 
 Als parochie O.L.V.O.O. volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms-katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:
www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdom­parochie/preventiebeleid