Wij heten u van harte welkom op de website van onze parochie
 
 
 (Eucharistie)vieringen in de komende weken: 

Donderdag 13 mei 2021 om 10.00 uur in Buitenkaag (reserveren verplicht)
Hemelvaart van de Heer / viering voor beide parochies in Buitenkaag
Celebrant: ps. R. Torres
Zang: cantor met orgelspel
GEEN livestream (wel livestream 2020 te bekijken: klik op link)
Reserveer op tijd want VOL = VOL
  
Vrijdag 14 mei 2021 om 19.00 uur in NV
Maria Lof met Rozenkransgebed in Nieuw-Vennep
Celebrant: pastoor R. Torres
diverse parochianen gaan voor in het Rozenkransgebed

Zaterdag 15 mei 2021 om 19.00 uur in NV (reserveren verplicht)
Zevende Zondag na Pasen
Celebrant: ps. R. Torres
zang: Charlotte Holthuijsen; piano: Lena Lelyukhina  
link naar livestream
liturgie viering
 
 Vrijdag 21 mei 2021 om 19.00 uur in NV
Maria Lof met Rozenkransgebed
Celebrant: pastoor R. Torres
Diverse parochianen gaan voor in het Rozenkransgebed

Zaterdag 22 mei 2021 om 19.00 uur in BK (reserveren verplicht)
Hoogfeest van Pinksteren
Celebrant: ps. R. Torres
Orgelspel en cantor
 
 
Zondag 23 mei 2021 om 10.00 uur in NV (reserveren verplicht)
Hoogfeest van Pinksteren
Celebrant: ps. R. Torres
 Zang: cantor(s) Cecilia koor en organist 
 
Vrijdag 28 mei 2021 om 19.00 uur in NV
Maria Lof met Rozenkransgebed
Celebrant: pastoor R. Torres
Diverse parochianen gaan voor in het Rozenkransgebed
 
Zaterdag 29 mei 2021 om 19.00 uur in NV (reserveren verplicht)
Hoogfeest van de H. Drie-eenheid
Celebrant: ps. R. Torres
Zang: Omnia pro Deo met organist
 
Zondag 6 juni 2021 om 10.00 uur in NV (reserveren verplicht)
Sacramentsdag - Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus
Celebrant: ps. R. Torres
Zang: cantor Mitswa met pianist 
 
Zaterdag 12 juni 2021 om 19.00 uur in NV (reserveren verplicht)
Elfde zondag door het jaar
Celebrant: ps. R. Torres
Zang: cantor Mitswa met pianist
 
 
 
== Deelname aan de vieringen en bezoek aan de Herberg gebeurt geheel op eigen risico ==
 
U kunt de vieringen online (live) meekijken. Klik op deze link naar You Tube.
Alleen de vieringen in Nieuw-Vennep worden gestreamd via You Tube en zijn terug te kijken.
Om op You Tube mee te kijken hoeft u geen account te hebben en/of aan te melden/in te loggen. 
Als u een herinnering voor de viering wilt instellen moet u wél inloggen via een Google account.
 
 
 

Voor de parochie Joannes Evangelist te Buitenkaag klikt u op deze link.

 Informatieve film over de beide parochies: klik op deze link
 
ELKE WOENSDAG: CREACLUB IN DE HERBERG VAN 10.00-12.00 UUR
Klik op deze link voor meer info: Creaclub
 
    
 
Samen rozenkrans bidden

Smeken om het einde van de pandemie

Paus Franciscus heeft alle katholieken overal ter wereld opgeroepen de rozenkrans te bidden om een einde van de coronapandemie af te smeken.

De maand mei is een traditionele Mariamaand, waarin vroeger hele gezinnen thuis de rozenkrans baden. Iedereen op de knieën en samen bidden. Daarom wil Paus Franciscus iedereen aansporen om de schoonheid te herontdekken van het samen bidden van de rozenkrans.

Als Parochie willen we hier graag aan meedoen en daarom gaan we vanaf vrijdag livestreams uitzenden van het Mei Marialof, om daarna op dinsdag en donderdag het rozenkransgebed uit te zenden. Wisselende parochianen zullen – samen met onze pastoor Ruben Torres – voorgaan in dit gebed (link naar boekje). Het voordeel van de livestreams is dat men ze ook op een later tijdstip kan bekijken.

Paus Franciscus geeft een tweetal gebeden mee, die daarbij extra kunnen worden gebeden. Pastoor Torres hoopt hiermee veel parochianen te kunnen bereiken.

Wilt u naar de livestream? Klik op deze regel en u wordt doorgeschakeld. 

Samenvattend:

Voor de rest van de meimaand, te beginnen vanaf vrijdag 7 mei 2021:

Op dinsdag 11-5 om 10.00 uur het Rozenkransgebed, te volgen via de livestream

Op vrijdag 14-5 om 19.00 uur het Marialof, te volgen via de livestream

Op donderdag 20-5 om 10.00 uur het Rozenkransgebed, te volgen via de livestream

  Afbeelding invoegen
 
 
 
Liturgie beschikbaar voor online vieringen
 
I.v.m. de Covid-19 worden onze vieringen al geruime tijd live via You Tube uitgezonden. Het kerkbezoek neemt momenteel wel weer toe en daar zijn we erg blij mee maar we begrijpen ook dat een deel van onze parochianen toch liever de viering (nog) veilig vanuit huis volgt. 
 
Daarom zal er nu voor elke viering ook de liturgie ("het boekje") wat in de kerk wordt aangereikt nu ook via deze website inzichtelijk zijn. Zo voelt u zich meer betrokken bij de vieringen die u vanuit uw eigen huis volgt en kunt u met de parochianen in de kerk meebidden, met de cantor(s) meezingen (in de kerk mag het niet maar thuis wel!) en voelt u zich meer één met de aanwezigen.
 
Bij elke viering staat, indien beschikbaar, een link naar de liturgie.
 
 
 Gebed geestelijke communie
Als door omstan­dig­he­den de communie wordt verlangd, maar niet ont­van­gen kan wor­den, kan door desbe­tref­fen­de persoon tijdens de livestream de gees­te­lij­ke communie gebeden worden, die zonder sacra­men­tele nutti­ging een innige vereni­ging met Christus bewerkt.

Mijn Jezus, ik geloof
dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart te ont­van­gen.
Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen;
daarom bid ik U:
kom tenminste op gees­te­lij­ke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds geko­men waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U ge­schei­den wor­den.

Ofwel:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U en verlang naar U. Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.

 

  Afbeelding invoegen
 
  
 

 

Voor elke viering moeten parochianen zich aanmelden (aanmelden is verplicht). Dit is nodig i.v.m. evt. contactonderzoek. 

Aanmelden kan t/m uiterlijk de donderdag voor de eerstvolgende viering. De viering wordt ook digitaal uitgezonden via You Tube.

-        Er worden plaatsen in de kerk toegewezen (geen vrije keus qua zitplaats)

-        Er mogen max. 30 mensen in totaal in de kerk (excl. bedienaren)

-        Er vindt geen volkszang en koorzang plaats/geen gezangen door gelovigen (er is alleen voorzang door één cantor (tijdens de "avondklok periode" heeft het Bisdom het aantal cantors teruggebracht naar 1: meer info...)

  Lees verder....
 

  

 

 


  

             Parochienieuws                       SamenKerk

 

Afbeelding invoegen
 
 
Vragen of opmerkingen over website:

         Afbeelding invoegen

  In onze parochie (kerk en pastorie) kunnen foto- en filmopnamen gemaakt worden t.b.v. de website en ons parochieblad.
 
 Als parochie O.L.V.O.O. volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms-katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:
www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdom­parochie/preventiebeleid