Wij heten u van harte welkom op de website van onze parochie
 
 
 (Eucharistie)vieringen in de komende weken: 

Woensdag 8 december 2021 vervalt de viering i.v.m. avond lockdown
 
Zondag 12 december 2021 om 10.00 uur
Derde zondag van de advent
Afscheidsviering pastoor Ruben Torres
Celebrant: ps. Ruben Torres
Zang: cantor Mitswa koor met pianist
 
Zondag 19 december 2021 om 10.00 uur
Vierde zondag van de advent
Introductieviering Pater Mathew Thekkeyil svd
Mgr. Hendriks en pastoor E., Jongerden
Zang: Cecilia koor met orgelspel
 
Dinsdag 21 december 2021 om 14.30 uur
Ouderenviering voor beide parochies in Nieuw-Vennep
Celebrant: pater Mathew Thekkeyil svd
gastvrouw: Riek Lansdaal
Zang: Cecilia koor met orgelspel
 
Vrijdag 24 december 2021 om 19.00 uur (livestream?)
Heilige kerstavond / Familieviering met kerstspel 
Celebrant: pater Mathew Thekkeyil svd
zang: Charlotte Holthuijsen, piano: Lena Lelyukhina
 
Vrijdag 24 december 2021 om 22.00 uur alleen livestream!
Heilige Kerstnacht
viering met enkel livestream; kerk is niet toegankelijk voor kerkgangers
Celebrant: pater Mathew Thekkeyil svd
zang: Mitswa met pianist

Zaterdag 25 december 2021 om 10.00 uur
Hoogfeest van Kerstmis
viering voor beide parochies in Nieuw-Vennep
Celebrant: pater Mathew Thekkeyil svd
Zang: Cecilia koor met orgelspel
  
== Deelname aan de vieringen en bezoek aan de Herberg gebeurt geheel op eigen risico ==
 
U kunt de vieringen online (live) meekijken. Klik op deze link naar You Tube.
Alleen de vieringen in Nieuw-Vennep worden gestreamd via You Tube en zijn terug te kijken.
Om op You Tube mee te kijken hoeft u geen account te hebben en/of aan te melden/in te loggen. 
Als u een herinnering voor de viering wilt instellen moet u wél inloggen via een Google account.
 
      

Voor de parochie Joannes Evangelist te Buitenkaag klikt u op deze link.

 (Nieuwe) informatieve film over de beide parochies: klik op deze link
 
ELKE WOENSDAG: CREACLUB IN DE HERBERG VAN 10.00-12.00 UUR
Klik op deze link voor meer info: Creaclub
 
 
 
Afbeelding invoegen
  Avond lockdown

In verband met de avond lockdown hebben de Bisschoppen besloten tot in ieder geval 27 december alle avond vieringen en alle kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00- 5.00u te laten vervallen. In plaats daarvan kunt u de zondagviering (via de livestream) in Nieuw-Vennep bijwonen.

Op kerstavond is er een viering via de livestream. De kerk is niet toegankelijk voor kerkgangers.

Meer informatie kunt u nalezen op de website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.
 
 

Annulering Kerstfair 2021  

Helaas gaat op 12 december de kerstfair niet door wegens de aangescherpte Corona maatregelen. De hoop is dat de fair op een ander moment wel georganiseerd kan worden als de omstandigheden rond COVID-19 dit toelaten. 

Afscheid pastoor Ruben Torres  

Op 12 december gaat, na de viering, het afscheid nemen van pastoor Ruben Torres wel door in aangepaste vorm tussen 11.00u en 12.00u. Een mondkapje dragen en 1,5 meter afstand houden is verplicht en wij vragen u geen handen te schudden.

Bij toegang tot de Herberg wordt een Corona toegangsbewijs (QR-code) gevraagd met geldig ID bewijs. De QR code kan zowel digitaal als op papier getoond worden. Wij vragen uw medewerking en begrip in deze situatie gezien de aangescherpte regels.

Voor kerkbezoek hoeft u geen QR bewijs te hebben (let op: als u daarna alsnog naar de Herberg gaat wordt het bewijs bij de ingang van de Herberg gevraagd te tonen). 

  Afbeelding invoegen
 

Afbeelding invoegen
  Opnieuw anderhalve meter afstand en mondkapje verplicht!  

De Neder­landse bis­schop­pen vragen om een aantal corona­maat­re­ge­len die eer­der al gol­den opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. -De an­der­halve meter afstand ­maat­re­gel en het mondkapje wordt opnieuw inge­voerd.

Gelo­vi­gen wor­den gevraagd tij­dens vie­rin­gen en andere ker­ke­lijke bij­een­komsten an­der­halve meter afstand te hou­den en een mondkapje te dragen wanneer zij zich ver­plaatsen in de kerk of de ruimte waar de ker­ke­lijke bij­een­komst wordt gehou­den.Ook het ter communie gaat moet het mondkapje worden gedragen.

Daar­naast blijven de basis­regels gel­den op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuis­blij­ven bij klachten.

Wilt u de informatie van het Bisdom rondom Corona nalezen, klik dan op deze link.

 
 
Zingen in een koor iets voor mij? Ja natuurlijk! 
 
=== DOOR DE AANGESCHERPTE CORONA MAATREGELEN ZIJN ER TOT 19-12 GEEN REPETITIES VAN DE KOREN  ===
 
De koren St. Cecilia en Mitswa zijn weer begonnen met repeteren na een lange (gedwongen) stop door Corona. Zoals zoveel koren kampen ook zij met teruglopende ledenaantallen terwijl zangers in de kerk juist zo gewenst zijn.
 
Daarom doen wij nogmaals de oproep: vindt u zingen leuk en komt u regelmatig naar de kerk, dan is zingen in één van de koren misschien wel heel erg leuk! Samen muziek maken in een viering. U hoeft geen Pavarotti of Beyoncé te zijn.
Samenzang is wat anders dan alléén zingen en alles valt te leren. Ook de koren moeten weer "erin" komen en alle muziek gaan herontdekken.
 
Daarom is het nú een uitgelezen kans om aan te sluiten bij één van de koren. U bent van harte welkom!  Voor meer info klik op de link: St. Cecilia / Mitswa.
  Afbeelding invoegen
 


De nieuwste editie van het parochienieuws is uit maar...
 
door alle aangescherpte Corona maatregelen zijn een aantal zaken alweer achterhaald. Ondanks alle inspanningen van de redactie blijft door COVID-19 het beleid aangaande kerkzaken aan verandering onderhevig en kan de redactie daar niet altijd tijdig op inspelen omdat de editie al naar de drukker is (of het beleid na publicatie alweer is gewijzigd). Houdt daarom deze website goed in de gaten voor het laatste nieuws. Onze excuses voor het ongemak maar dit is helaas niet te voorkomen. Gaarne uw begrip hiervoor. 
 
  
  
  

             Parochienieuws                       SamenKerk

 

Afbeelding invoegen
 
 
Vragen of opmerkingen over website:

         Afbeelding invoegen

  In onze parochie (kerk en pastorie) kunnen foto- en filmopnamen gemaakt worden t.b.v. de website en ons parochieblad.
 
 Als parochie O.L.V.O.O. volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms-katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:
www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdom­parochie/preventiebeleid