Voorzitter commissie Catechese
Riek Lansdaal 
 
 
Catechese en geloofsverdieping zijn fundamenteel voor ons geloof. Als we niet weten wat we geloven weten we ook niet meer wat we vieren. Geloof is een gave, maar we dienen in het geloof onderricht te krijgen en te geven. Daarbij is het een misvatting dat catechese alleen aan kinderen gegeven dient te worden.

Geloven doen we levenslang. Het is dan ook goed om ons regelmatig te verdiepen in het geloof. Daarnaast is het een opdracht om ons geloof door te geven. Dat doen we door allerlei vormen van catechese. Maar vooral ook door het geloof voor te leven. Voor beide is het belangrijk dat we ons regelmatig opnieuw verdiepen in ons geloofsleven. Dit kunnen we doen door deel te nemen aan de activiteiten die de parochie aanbiedt.

Er worden regelmatig cursussen gegeven als onderdeel van de vorming en catechese zoals bijvoorbeeld de Alpha cursus en de verdiepingsavonden met em. ps. Jan Lange.


 
De werkgroep Eerste communie
Deze werkgroep zorgt voor de voorbereiding van de eerste communicanten en de vieringen bij de eerste communie:
de presentatieviering, eventueel een doopviering,
een speurtocht in de kerk en de viering van de eerste communie zelf.
De voorbereiding gebeurt tijdens kindermiddagen en ouderavonden plus een slotavond.
 
De groep is dringend op zoek naar een jonger persoon, c.q. ouder van een van de communicantjes, om de groep te versterken.

Voor meer informatie kunt u ons een
E-mail sturen.
 
 
De werkgroep Vormsel
Deze werkgroep zorgt voor de voorbereiding van de vormelingen en de vieringen bij het vormsel:
de presentatieviering en de viering bij het vormsel.
De voorbereiding gebeurt op een aantal avonden voor de vormelingen en twee avonden voor ouders plus een evaluatieavond.
Daarnaast zijn er een aantal excursies en wordt de diocesane BAVO-dag bezocht.
De voorbereiding wordt gehouden in nauwe samenwerking
met de parochie Johannes de Doper in Hoofddorp. Ook deze groep is dringend aan versterking toe.
  
 
De werkgroep Kinderkerk
Deze werkgroep verzorgt de kinderkerk, vroeger kinderwoorddienst genoemd, tijdens Eucharistievieringen voor kinderen. Deze vieringen zijn alleen op zondagen buiten de schoolvakanties.
De groep wordt geleid door volwassenen.

 
 
De werkgroep Kerk en School
De confessionele scholen in Nieuw-Vennep komen een aantal malen per jaar bij elkaar
en organiseren jaarlijks een gezamenlijk project voor alle aangesloten scholen en geloofsgemeenschappen.
Ook wordt er jaarlijks een openingsviering bij het begin van het schooljaar georganiseerd.
Contactpersonen zijn leerkrachten van de betrokken scholen.