Voorzitter commissie Catechese
Riek Lansdaal 

 
De werkgroep Eerste communie
Deze werkgroep zorgt voor de voorbereiding van de eerste communicanten en de vieringen bij de eerste communie:
de presentatieviering, eventueel een doopviering,
een speurtocht in de kerk en de viering van de eerste communie zelf.
De voorbereiding gebeurt tijdens kindermiddagen en ouderavonden plus een slotavond.
 
De groep is dringend op zoek naar een jonger persoon, c.q. ouder van een van de communicantjes, om de groep te versterken.

Voor meer informatie kunt u ons een
E-mail sturen.
 
 
De werkgroep Vormsel
Deze werkgroep zorgt voor de voorbereiding van de vormelingen en de vieringen bij het vormsel:
de presentatieviering en de viering bij het vormsel.
De voorbereiding gebeurt op een aantal avonden voor de vormelingen en twee avonden voor ouders plus een evaluatieavond.
Daarnaast zijn er een aantal excursies en wordt de diocesane BAVO-dag bezocht.
De voorbereiding wordt gehouden in nauwe samenwerking
met de parochie Johannes de Doper in Hoofddorp. Ook deze groep is dringend aan versterking toe.
  
 
De werkgroep Kinderkerk
Deze werkgroep verzorgt de kinderkerk, vroeger kinderwoorddienst genoemd, tijdens Eucharistievieringen voor kinderen. Deze vieringen zijn alleen op zondagen buiten de schoolvakanties.
De groep wordt geleid door volwassenen.

 
 
De werkgroep Kerk en School
De confessionele scholen in Nieuw-Vennep komen een aantal malen per jaar bij elkaar
en organiseren jaarlijks een gezamenlijk project voor alle aangesloten scholen en geloofsgemeenschappen.
Ook wordt er jaarlijks een openingsviering bij het begin van het schooljaar georganiseerd.
Contactpersonen zijn leerkrachten van de betrokken scholen.