Mis-Intenties
 
Intenties kunnen worden opgegeven voor de door-de-weekse eucharistieviering door middel van het bekende boek achter in de kerk. Zo kunt u uw intentie wellicht nog beter afstemmen op de datum waarop u iets of iemand wil gedenken:
het opgeven van deze intenties blijft kosteloos.
 
Voor intenties die u voor eucharistievieringen in het weekend wilt opgeven, vragen wij een misstipendium (vergoeding).
Vanaf nu kunt u het bijgevoegde fomulier downloaden, invullen en per e-mail terugsturen naar: het parochiesecretariaat.
 
Misintenties die hiervoor worden opgegeven kunnen een overleden dierbare betreffen, maar er kan bijvoorbeeld ook gebeden worden "Uit dankbaarheid” voor het bereiken van een bepaalde leeftijd, of bij een ...jarig huwelijk.
En zo zijn er nog tal van zaken te noemen waarover u Gods zegen wil vragen of waarvoor u Hem wil bedanken.

Hoe gaat het opgeven van misintenties in zijn werk?
          * U geeft de betreffende intentie op in een gesloten envelop
          * die richt u aan het secretariaat van de parochie.
 
LET OP:  Indien de intentie niet voor vrijdagochtend 11:00 uur in de brievenbus zit,
                  kan er niet gegarandeerd worden dat de intentie ook dat weekend gelezen wordt.
  
Op de envelop vermeldt u duidelijk ‘Misintentie(s)’.
De bijbehorende vergoeding vragen wij u over te maken
 
op: INGBank :  NL48 INGB 000 139 30 46
                       t.n.v. Parochiebestuur te Nieuw-Vennep,
                       o.v.v. "misintentie(s)”.