Voorzitter commissie Diaconie
Riek Lansdaal-vd Meijden

Interkerkelijk Parochiële Caritas Instelling (IPCI)
De IPCI is een aparte rechtspersoon naast de parochie.
Zij verleent (financiële) hulp aan parochianen die dat nodig hebben,
bespreekt zaken met betrekking tot noden in de samenleving
en onderneemt daarin zo nodig actie in samenwerking
met andere geloofsgemeenschappen in Nieuw-Vennep en Buitenkaag.
Voorzitter: Ronald Joosten

M.O.V. (Missie, Ontwikkeling en Vrede)
De doelstelling van deze werkgroep is het helpen van mensen dichtbij
en in de derde wereld. De leden komen een aantal keren per jaar bijeen
om ideeën uit te wisselen, eventuele acties voor te bereiden en
werken mee aan vier themavieringen rond vrede, missie en eerlijke handel.
 
Info over de Vastenactie 2021: klik op deze link
 

Open Herberg
De Herberg is iedere donderdag van 10.30 - 12.00 uur open.
Er is dan tijdens een kopje koffie of thee, gelegenheid voor een praatje,
gezellig samenzijn of een serieus gesprek. Iedereen is welkom.
Contactpersoon: (06) 27 21 77 19
 
Open-lunchtafel
Ongeveer 1 x per 2 maanden op zondag van 13.00 tot 14.30 uur in de Herberg.

Bezoekgroep
Vanuit onze parochie wordt aandacht gegeven aan parochianen die dat wensen,
bijvoorbeeld zieken en/of ouderen.
Contactpersoon: (06) 48 42 75 84

Rouwenden
Medewerkers/sters van deze werkgroep houden het eerste jaar na overlijden
van een dierbare desgewenst contact met de nabestaanden.
In een later stadium is er contact na overleg.
 
Kerktaxi
Bestemd voor mensen die graag de vieringen bijwonen
en dat niet kunnen zonder vervoer.
Contactpersoon: (06) 20 12 77 62