Voorzitter commissie Diaconie
Riek Lansdaal

Parochiële Caritas Instelling (I)PCI
De IPCI is een aparte rechtspersoon naast de parochie.
Zij verleent (financiële) hulp aan parochianen die dat nodig hebben, bespreekt zaken met betrekking tot noden in de samenleving en onderneemt daarin zo nodig actie in samenwerking met andere geloofsgemeenschappen in Nieuw-Vennep en Buitenkaag.
Voorzitter: Ronald Joosten
 
Zie ook info hierover van het Bisdom Haarlem-Amsterdam en het informatieboekje 
 

M.O.V. (Missie, Ontwikkeling en Vrede)
De doelstelling van deze werkgroep is het helpen van mensen dichtbij en in de derde wereld. De leden komen een aantal keren per jaar bijeen om ideeën uit te wisselen, eventuele acties voor te bereiden en werken mee aan vier themavieringen rond vrede, missie en eerlijke handel.
 
Rouwgroep
Medewerkers/sters van deze werkgroep houden het eerste jaar na overlijden van een dierbare desgewenst contact met de nabestaanden. 
In een later stadium is er contact na overleg.