Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt uitgevoerd in Doc-Base. Een nieuw ledenadministratiesysteem waar bijna alle parochies in Nederland op zijn aangesloten. Daardoor hebben bisdommen zicht op het aantal parochianen.

In Nieuw-Vennep wordt de ledenadministratie bijgehouden door Conny Huiberts en Marianne Koeckhoven. Zij komen één avond in de week bijeen om alle mutaties door te voeren en het parochiebestuur te voorzien van de voor het besturen van de parochie noodzakelijke gegevens. U zult begrijpen dat de dames van de ledenadministratie in nauw contact staan met onze penningmeester Deliane Suidgeest.

Doc-Base is gekoppeld aan Exact-on-Line het financiële administratiesysteem van onze parochie. Alleen onze penningmeester heeft toegang tot dit gedeelte van de administratie, terwijl vice-voorzitter Rob Bader van ons parochiebestuur gemachtigd is gegevens te putten uit dat systeem voor zijn Actie Kerkbalans.

Daarmee wordt bereikt dat de privacy van onze parochianen wordt gewaarborgd, mede door het voldoen aan de vereisten van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De ledenadministratie bevindt zich op het secretariaat, dat onder leiding staat van Ronny Blok, ronnybloknwk@gmail.com.

Parochienieuws 
Het parochienieuws verschijnt eens in de 4 tot 5 weken. Twee redactieleden, waarbij Ronny Blok de eindredacteur is, zijn verantwoordelijk voor de kopij, die wordt aangeleverd door de pastor en de parochianen. Daarnaast doen de redactieleden verslag van bijzondere gebeurtenissen en van gesprekken met parochianen die iets opmerkelijks te vertellen hebben.
Data voor inzending van kopij staan vermeld in het 'Parochienieuws' en op de website onder de link:
Parochienieuws.
 Contactpersoon (06) 40 82 06 14
 
De verspreiding van het Parochienieuws wordt verzorgd door een aparte groep vrijwilligers o.l.v. Martha Conijn. De gegevens voor de verspreiding komen van de ledenadministratie. Veranderingen in verspreiding worden doorgegeven aan
(06) 16 45 83 47
 
 
Archief
Deze groep verzamelt documenten, foto's, krantenknipsels en dergelijke over onze parochie, die vervolgens gerubriceerd gearchiveerd worden.
 
 
Secretariaat
Het secretariaat is op woensdag tussen 09:30 uur en 12:00 uur bereikbaar. Voor de rest wijst het antwoordapparaat de weg. Het telefoonnummer van het secretariaat is (0252) 672253.