Parochienieuws 
Het parochienieuws verschijnt eens in de 4 tot 5 weken. Twee redactieleden, waarbij Ronny Blok de eindredacteur is, zijn verantwoordelijk voor de kopij, die wordt aangeleverd door de pastor en de parochianen. Daarnaast doen de redactieleden verslag van bijzondere gebeurtenissen en van gesprekken met parochianen die iets opmerkelijks te vertellen hebben.
Data voor inzending van kopij staan vermeld in het 'Parochienieuws' en op de website onder de link:
Parochienieuws .
  
Contactpersoon:
Ronnie Blok


Veranderingen, opzeggingen, of klachten over de bezorging kunt u richten aan:
Tel. (0252) 621235
 
 
Archief
Deze groep verzamelt documenten, foto's, krantenknipsels en dergelijke over onze parochie, die vervolgens gerubriceerd gearchiveerd worden.
 
 
Secretariaat
U kunt op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tussen 09:30 uur en 12:00 uur terecht in de Herberg. Medewerkers van de secretariaatsgroep staan u graag te woord en helpen u.
Tel. (0252) 672253