Afscheid van een overledene in eigen dorp

Het overlijden van een geliefde is de meest ingrijpende gebeurtenis die iemand kan overkomen. Het afscheid, de begrafenis of crematie moet dan ook goed verlopen, er is geen herhaling mogelijk.

Bij een afscheid zijn er verschillende mogelijkheden en lokacties, een begrafenis of afscheidsviering in de eigen kerk, een dienst in het crematorium of de zaal van de uitvaartondernemer.

Waarom een afscheidsviering in de eigen parochiekerk

Een kerk is voor alles een huis van de gemeenschap. Een plek waar lief en leed gedeeld wordt; een plek waar mensen elkaar tot troost en steun zijn.Belangrijk is dat behalve familie en vrienden ook mensen uit de buurt afscheid kunnen nemen. Voor velen is het crematorium letterlijk te ver. Een afscheid in eigen buurt, in de eigen parochiekerk, binnen de eigen gemeenschap heeft veel voordelen.

De parochie biedt op deze wijze aan parochianen de mogelijkheid voor de meest persoonlijke uitvaart te kiezen, net zoals een dienst in het crematorium of uitvaarthuis, maar nu vanuit de eigen parochiekerk. Gemakkelijk bereikbaar voor familie, vrienden en buurtgenoten, met condoleanceruimte of koffietafel (in de Herberg) in het eigen dorp. Een kerk met veel zitplaatsen en andere faciliteiten.

Bij een afscheid in de kerk bent u niet gebonden aan een bepaalde tijdsduur. Een viering/woorddienst kunt u (in overleg) zelf invullen, net zoals in het crematorium. U mag zelf spreken, kunt een spreker inhuren, u kunt muziek naar keuze laten horen, zowel vocaal als instrumentaal. De kosten van een afscheidsdienst in de kerk zijn ook beduidend lager dan de kosten van een afscheidsdienst in een crematorium.

Er is veel mogelijk, passend in de sfeer van de kerk. Een afscheid in de kerk kan gevolgd worden door een crematie of begrafenis, net zoals een afscheid elders gevolgd kan worden door een begrafenis op het eigen parochiekerkhof. Een afscheidsdienst in familie (besloten) kring kan ook plaatsvinden in het parochiehuis de Herberg.

Welke mogelijkheden biedt de parochie

-       Avondwake

Een avondwake wordt verzorgd door medewerkers van de parochie. Veel inbreng van de familie is hier mogelijk in de vorm van teksten en muziek.

-       Eucharistieviering

De Eucharistieviering kan plaatsvinden op de dag van de begrafenis of crematie. Deze wordt voorgegaan door een priester/pater. Er is inbreng door familie mogelijk in de vorm van uitspreken van een "in memoriam”, uitkiezen van de schriftlezingen, het voordragen van de eerste lezing en het zelf maken van de voorbeden. Muzikale opluistering kan verzorgd worden door het kerkkoor met orgelmuziek of door de zanggroep die zingt bij rouw- en trouwvieringen.

-       Woord en gebedsdienst

Dit is vergelijkbaar met een dienst in het uitvaartcentrum of crematorium. Bij een woord en gebedsdienst is een medewerker van de rouwgroep of priester/pater aanwezig, zonder eucharistie en communie. Ook is hier veel inbreng van de familie mogelijk in de vorm van teksten en muziek.

Dit in goed overleg met de contactpersoon van de parochie.