Jongerengroep (13-18 jaar) in de Joannes de Doper parochie in Hoofddorp

M25 is de afkorting van Mattheüs, hoofdstuk 25; dit hoofdstuk noemen we ook wel ‘de zeven werken van barmhartigheid’.M25-groepen zetten zich in voor mensen in nood vanuit de katholieke/christelijke inspiratie.

M25 Hoofddorp is een jongerengroep van 13 tot 18 jaar als onderdeel van de Joannes de Doper parochie. De jongeren zetten zich in voor diverse goede doelen en organiseren diverse keren per jaar gezellige bijeenkomsten om zo iets te kunnen betekenen voor anderen in de samenleving.

Waar staan we voor?

· Jongeren ondersteunen bij hun eigen zoektocht in een open sfeer.

·  Activiteiten bieden die aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren.

· Een open groep zijn, waar iedereen welkom is.

· Activiteiten aanbieden waarbij verschillende leeftijdsgroepen kunnen kennismaken met elkaars leefwereld.

· Een bijdrage leveren aan het versterken van de samenwerking in de regio.

· Een plek creëren voor jongeren, opdat ze zich gezien en gekend weten en zich onderdeel kunnen voelen van de        geloofsgemeenschap.

· Door zinvolle en leuke activiteiten uitdagen om na te denken over de betekenis van geloof in het leven, in brede zin.

· Verdieping m.b.t. geloof en leven laten ervaren, waardoor vooroordelen worden vervangen door de mogelijkheid daadwerkelijk een mening te kunnen vormen.

· Aandacht besteden aan een persoonlijke relatie met God door te ervaren:

· Ruimte maken voor de Geest door stilte-activiteiten en vormen van gebed.

· Ervaren hoe rode draden van Bijbelverhalen en het eigen leven met elkaar kunnen kruisen/samenvloeien en de betekenis daarvan in je persoonlijke leven.

·Ervaren dat in het omzien naar elkaar een ontmoeting kan ontstaan met jezelf en de  ander.

Contact of meer informatie: mailto:irene-vanlangen@hotmail.com Irene van Langen is de coördinator van het jongerenplatform.

 De jongerengroep M25 Hoofddorp wordt gecoördineerd door Het Jongeren Platform, een team van enthousiaste mensen die daarbij helpen en regelmatig bij elkaar komen om de activiteiten voor te bereiden.