Periodieke schenking

Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de parochie onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de parochie schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze parochie biedt die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de parochie, dan kunt u uw bijdrage aan de parochie verhogen zonder dat het u meer kost.

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via anbi.nl/periodiek-schenken welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. Deze Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de parochie kunt verhogen, zonder dat het u meer kost.

Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen. Over het algemeen is een periodieke gift al interessant bij een schenking vanaf € 50,--.

Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de parochie aangaan voor een periodieke gift? Neem contact op met de penningmeester van de parochie: mw. Deliane Suidgeest.Voor een periodieke schenking is een overeenkomst vereist.

Deze overeenkomst kunt u hier downloaden.

 

Toelichting overeenkomst periodieke schenking.


Schenkcalculator: Met de Schenkcalculator op is eenvoudig te berekenen wat het fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag men kan geven als men dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan uw kerk.