Afbeelding invoegen
 
Eind december 2018 meldden zich de leden van het Parochiebestuur om gezamenlijk de brieven, antwoordenveloppen en intekenformulieren in een omslagenvelop te stoppen en vervolgens de wijken samen te stellen.
Dit is een klusje van grote precisie, maar ook nu is het weer goed gelukt!

Wat is de actie Kerkbalans?

Met de Actie Kerkbalans wordt ieder jaar het grootste deel van al het geld waarmee de kerken worden gefi­nancierd bijeen gebracht. In Nederland ontvangen kerken geen overheidssubsidie, maar ze hebben giften nodig om open te blijven.


Wat betekent onze Kerk voor u?

In de Infographic hieronder kan u zien wat de Kerk in Nederland voor de gemeenschap betekent. Niet iedereen is zich daar nog even bewust van. Wat dacht u van dopen, trouwen, ouderen en zieken bezoeken, laatste sacramenten, uitvaarten, rouwverwerking bijeenkomsten, hulp aan minderbedeelden en nog veel meer. Zoals nieuwe activiteiten die we ontplooien onder het motto ‘Mijn Kerk beweegt’, waarmee we inspelen op behoeftes die mensen verbinden. Misschien niet zozeer nu, maar wel als het moment daar is. Investeren in de Kerk is daarmee ook vaak een investering in de toekomst.


Wat betekent u voor onze Kerk?

Zonder u kan onze Kerk niet bestaan. Met de opbrengsten van de Actie Kerkbalans kan onze kerk voldoen aan haar financiële verplichtingen zoals onderhoud, vaste lasten en vergoedingen voor de pastoor. In de huidige tijd van relatieve voorspoed is het best een uitdaging daar voldoende middelen voor te genereren. Daarom vragen wij onze leden jaarlijks in de tweede helft van januari gul te geven voor onze eigen Kerk.


Actie Kerkbalans

In januari gaan weer vele vrijwilligers op pad om de actie Kerkbalans tot een succes te maken. U ontvangt een brief met een antwoordformulier waarop u aan kunt geven met welk bedrag u onze Kerk dit jaar wilt steunen. Als u de brief persoonlijk overhandigd heeft gekregen, dan wordt het antwoordformulier ook weer bij u opgehaald. Anders kunt u het formulier terugzenden in de portvrije antwoordenvelop.

‘Mijn Kerk beweegt’, beweegt u met ons mee door een passende bijdrage te doen?


Namens pastoor R. Torres en de commissie Kerkbalans, alvast hartelijk dank voor uw gulle gift!

Voorzitter: Rob Bader.


Ps. Bent u nog niet verbonden aan onze Parochie maar voelt u zich wel aangesproken door wat de Kerk voor u kan betekenen, steun ons dan! Stuur in dat geval uw contactgegevens naar mijnkerk.nieuwvennep@gmail.com. De commissie Kerkbalans neemt dan contact met u op.

Ps. Schenken zonder meer te betalen? Zie de informatie over de Periodieke schenking hieronder!

 

Afbeelding invoegen


I
OVEREENKOMST
Periodieke Schenking 
 
 

 

Periodieke schenking

Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de parochie onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de parochie schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze parochie biedt die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de parochie, dan kunt u uw bijdrage aan de parochie verhogen zonder dat het u meer kost.

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via https://anbi.nl/periodiek-schenken welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. Deze Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de parochie kunt verhogen, zonder dat het u meer kost.

Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen. Over het algemeen is een periodieke gift al interessant bij een schenking vanaf € 50,--.

Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de parochie aangaan voor een periodieke gift? Neem contact op met mw. Deliane Suidgeest.

 

 

Voor een periodieke schenking is een overeenkomst vereist.

Deze overeenkomst kan u downloaden door op het pictogram hierboven te klikken

 

Schenkcalculator: Met de Schenkcalculator op is eenvoudig te berekenen wat het fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag men kan geven als men dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan uw kerk.