Kerkbalans 

Wat is de actie Kerkbalans?

Met de Actie Kerkbalans wordt ieder jaar het grootste deel van al het geld waarmee de kerken worden gefi­nancierd bijeen gebracht. In Nederland ontvangen kerken geen overheidssubsidie, maar ze hebben giften nodig om open te blijven.


Wat betekent onze Kerk voor u?

Hieronder kunt u lezen wat de Kerk in Nederland voor de gemeenschap betekent (of klik hier voor de informatiefolder). Niet iedereen is zich daar nog even bewust van.

Wat dacht u van dopen, trouwen, ouderen en zieken bezoeken, laatste sacramenten, uitvaarten, rouwverwerking bijeenkomsten, hulp aan minderbedeelden en nog veel meer. Zoals nieuwe activiteiten die we ontplooien onder het motto ‘Mijn Kerk beweegt’, waarmee we inspelen op behoeftes die mensen verbinden. Misschien niet zozeer nu, maar wel als het moment daar is. Investeren in de Kerk is daarmee ook vaak een investering in de toekomst.


Wat betekent u voor onze Kerk?

Zonder u kan onze Kerk niet bestaan. Met de opbrengsten van de Actie Kerkbalans kan onze kerk voldoen aan haar financiële verplichtingen zoals onderhoud, vaste lasten en vergoedingen voor de pastoor. In de huidige tijd van relatieve voorspoed is het best een uitdaging daar voldoende middelen voor te genereren. Daarom vragen wij onze leden jaarlijks in de tweede helft van januari gul te geven voor onze eigen Kerk.


Actie Kerkbalans

In het voorjaar gaan weer vele vrijwilligers op pad om de actie Kerkbalans tot een succes te maken. U ontvangt een brief met een antwoordformulier waarop u aan kunt geven met welk bedrag u onze Kerk dit jaar wilt steunen. Als u de brief persoonlijk overhandigd heeft gekregen, dan wordt het antwoordformulier ook weer bij u opgehaald. Anders kunt u het formulier terugzenden in de portvrije antwoordenvelop.


Namens pater Mathew en de commissie Kerkbalans, alvast hartelijk dank voor uw gulle gift!

 

Voorzitter: Rob Bader.


Nb: Bent u nog niet verbonden aan onze Parochie maar voelt u zich wel aangesproken door wat de Kerk voor u kan betekenen, steun ons dan! Stuur in dat geval uw contactgegevens naar mijnkerk.nieuwvennep@gmail.com. De commissie Kerkbalans neemt dan contact met u op.

 

 

Periodieke schenking

Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de parochie onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

 

Meer lezen hierover: klik op deze link.