(aanmelden) Eerste Heilige Communie
      

De ‘eerste heilige communie’ is de eerste keer, dat je als katholieke gelovige mag deelnemen aan de maaltijd van Jezus. Je krijgt tijdens de Eucharistieviering een hostie: een klein stukje brood dat in de heilige mis is veranderd in het

‘Lichaam van Christus’.  Zo komt Jezus zelf aanwezig.

Het woord ‘communie’ betekent gemeenschap. In de communie ontmoet je Jezus zelf net zoals de andere mensen die te communie gaan.  Om de communie te mogen ontvangen moet je eerst zijn gedoopt. 

De meeste kinderen worden gedoopt als ze een baby zijn en doen hun eerste heilige communie als ze zeven of acht jaar zijn en groep 4 zitten. Binnen ons project is er altijd een doopviering waarin uw kind gedoopt kan worden als het nog niet gedoopt is. 

 

Bij ons in de kerk kun je je voorbereiden op de Eerste Communie door mee te doen aan de voorbereiding op de Eerste Communie.

Deze voorbereiding begint in oktober en duurt tot mei. In 8 bijeenkomsten wordt er veel verteld over Jezus en over hoe wij de wereld een beetje beter en mooier kunnen maken door voor elkaar te zorgen. 

 

Om aan melden downloadt u het aanmeldingsformulier; eventueel kunt u ook contact opnemen met: Pieter van Staveren, tel: 06-111 608 11 of mailen.

                                                                                                  

Wij vragen voor elke communicant een bijdrage in de kosten van € 40,--.

Een voorwaarde voor deelname van uw kind aan de Eerste Communie is het bijwonen van alle voorbereidende bijeenkomsten, vieringen en oefentijden.                                                                          

 


 

  


 

Leest u ook het geloofsboekje over het sacrament van de Eucharistie
eens door. (Bron Bisdom Rotterdam)