Wij heten u van harte welkom op de website van onze parochie
 
 
 (Eucharistie)vieringen in de komende weken: 

 ==== RESERVEREN VERPLICHT IN VERBAND MET CORONA REGELS === 
klik op de blauwe link (reservering) en via uw mailprogramma kunt u een mail sturen om te reserveren
 
 Avondvieringen tot nader order zonder bezoekers:
na "het weegmoment" van 25 januari wordt de info aangepast als advies Bisdom bekend is

Zondag 23 januari  2022 om 10.00 uur
Derde zondag door het jaar max. 50 personen toegang via reservering
Celebrant: pater Eko Manek svd
Zang: cantor(s) St. Cecilia koor
 
 Zaterdag 29 januari  2022 om 19.00 uur alleen via livestream
Vierde zondag door het jaar
Celebrant: pater Mathew Thekkeyil svd
Zang: cantor Mitswa 
link naar liturgie
 
Woensdag 2 februari 2022 om 10.00 uur (voor beide parochies)
Feest van Maria Lichtmis / max. 50 personen toegang via reservering
Celebrant: pater svd
Zang: cantor(s) St. Cecilia koor
 
 Zondag 6 februari 2022 om 10.00 uur
Vijfde zondag door het jaar max. 50 personen toegang via reservering
Celebrant: pater svd
Zang: cantor(s) Revelation koor 
link naar livestream
 
Zaterdag 12 februari 2022 om 19.00 uur
Zesde zondag door het jaar max. 50 personen toegang via reservering
Celebrant: pater svd
Zang: cantor(s) St. Cecilia koor
link naar livestream
 
Zondag 20 februari 2022 om 10.00 uur
Zevende zondag door het jaar max. 50 personen toegang via reservering
Celebrant: pater svd
Zang: cantor(s) St. Cecilia koor
link naar livestream
 
Zaterdag 26 februari 2022 om 19.00 uur
Achtste zondag door het jaar max. 50 personen toegang via reservering
Celebrant: pater svd
Zang: cantor Mitswa koor
link naar livestream
 
Woensdag 2 maart 2022 om 19.00 uur viering voor beide parochies
Aswoensdag max. 50 personen toegang via reservering
Celebrant: pater svd
Zang: cantor(s) St. Cecilia koor
link naar livestream
 
Zondag 6 maart 2022 om 10.00 uur
Eerste Zondag van de Veertigdagentijd max. 50 personen toegang via reservering
Celebrant: pater svd
Zang: zangduo Omnia pro Deo
link naar livestream
 
== Deelname aan de vieringen en bezoek aan de Herberg gebeurt geheel op eigen risico ==
 
 
U kunt de vieringen online (live) meekijken of terugkijken. Klik op deze link naar You Tube.
Alleen de vieringen in Nieuw-Vennep worden gestreamd via You Tube..
Om op You Tube mee te kijken hoeft u geen account te hebben en/of aan te melden/in te loggen. 
 
      

Voor de parochie Joannes Evangelist te Buitenkaag klikt u op deze link.

 (Nieuwe) informatieve film over de beide parochies: klik op deze link
 
ELKE WOENSDAG: CREACLUB IN DE HERBERG VAN 10.00-12.00 UUR tot nader order geen samenkomst
Klik op deze link voor meer info: Creaclub
 
 
 
Aangescherpte Corona maatregelen 
 
Naast de eer­der af­ge­kon­digde maat­regelen voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, hebben de bis­schop­pen besloten tot nog ver­dere aanscher­ping in ver­band met de af­ge­kon­digde lockdown per 19 de­cem­ber.
 

-        Na 17.00u alleen vieringen via de livestream

-        Bij viering vóór 17.00u max. 50 pers. op 1.5m afstand van elkaar (1 per 5m2)

Dragen van mondkapje bij binnenkomst en verplaatsingen verplicht

-        Reserveren verplicht

-        Thuisblijven bij klachten en basisregels op gebied van hygiëne

-        Kerkelijke bijeenkomst zoveel mogelijk digitaal

Zie voor het uitgebreide bericht op de website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam

  Afbeelding invoegen
 
 
Maak kennis met de paters SVD
 
Sinds 15 december zijn, na het vertrek van ps. Torres, in onze parochies de paters SVD werkzaam. 
Omdat er door de Corona beperkende maatregelen zijn inzake kerkbezoek zal niet iedereen in de gelegenheid zijn om een kerkviering bij te wonen en zo kennis te maken met de paters.
Daarom kunt u nu via de website alvast wat meer te weten komen over de paters (en ziet u ook een gezicht bij de namen). Klink op deze link om naar de pagina te gaan en klik daarna op een foto voor meer info. 

Afbeelding invoegen

 
Afbeelding invoegen
  (Avond) lockdown

In verband met de avond lockdown hebben de Bisschoppen besloten tot 26 januari 2022 alle avond vieringen en alle kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00- 5.00u te laten vervallen. In plaats daarvan kunt u de zondagviering (via de livestream) in Nieuw-Vennep bijwonen.


Meer informatie kunt u nalezen op de website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.
 

 
 De nieuwste editie van het parochienieuws is uit maar...
 
door alle aangescherpte Corona maatregelen zijn een aantal zaken alweer achterhaald. Ondanks alle inspanningen van de redactie blijft door COVID-19 het beleid aangaande kerkzaken aan verandering onderhevig en kan de redactie daar niet altijd tijdig op inspelen omdat de editie al naar de drukker is (of het beleid na publicatie alweer is gewijzigd). Houdt daarom deze website goed in de gaten voor het laatste nieuws. Onze excuses voor het ongemak maar dit is helaas niet te voorkomen. Gaarne uw begrip hiervoor. 
 
  
  
  

             Parochienieuws                       SamenKerk

 

Afbeelding invoegen
 
 
Vragen of opmerkingen over website:

         Afbeelding invoegen

  In onze parochie (kerk en pastorie) kunnen foto- en filmopnamen gemaakt worden t.b.v. de website en ons parochieblad.
 
 Als parochie O.L.V.O.O. volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms-katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:
www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdom­parochie/preventiebeleid