Voorzitter Commissie Beheer en Onderhoud
Piet Vermeij, facilitair manager

 

Werkgroep Duurzaam
De werkgroep Duurzaam in onze parochie heeft zaterdag 17 maart 2018 de overeenkomst getekend voor het leveren en installeren van de installatie met Zonnepanelen. De leverancier is "Groene Woningen" uit Katwijk. Deze firma staat garant voor uitstekende kwaliteit en duurzaamheid.
Bent u benieuwd hoe en wat? Kijk naar onderstaand filmpje wat door directeur Stefan van der Laan is gemaakt over onze parochie: 
 
Meer info en foto's ziet u in het foto album.
 
Bloemengroep 
De Bloemengroep voorziet de kerk van versieringen met bloemen, groen en bijpassende ornamenten bij kerkelijke hoogtijdagen (Kerstmis, Pasen e.a.),  bij trouwerijen, uitvaarten en andere verzoeken van particulieren en voor de Eucharistievieringen door het jaar. Ook bij andere speciale gelegenheden kan vaak een beroep gedaan worden op de Bloemengroep.
Voorts onderhouden zij de aangebrachte versieringen.

Contactpersonen:  (0252) 67 35 04 of (0252) 68 69 34

 
Beheer "De Herberg"
Aanwezigheid bij activiteiten in de Herberg, toezien op juist gebruik faciliteiten, onderhoud faciliteiten, verzorgen koffie en thee bij activiteiten. Werkzaamheden in inzet in overleg met beheerder Herberg.
We maken onderscheid in zelfstandige beheerders en beheermedewerkers Indicatie tijdbesteding: 
  • Beheerders tenminste 1 dagdeel per week  
  • Beheermedewerkers ca 1 dagdeel per maand afhankelijk van aantal vrijwilligers en aantal activiteiten.
Contactpersoon: 06 - 22 45 53 56
  

Martha-groep
Schoonmaken kerk (kerkgebouw en naastliggende ruimten).
Contactpersoon: (0252) 67 30 12

 

Koffiegroep
Verzorgen koffie, thee, frisdranken en bijbehorende zaken in de Herberg bij bijzondere gelegenheden, na weekend-vieringen, begrafenissen en andere voorkomende gelegenheden.
Contactpersoon: (0252) 67 27 89
 

Technisch beheer
Voorbereiding en uitvoering van (eenvoudige) aanleg- en onderhoudswerkzaamheden
in de tuinen en in en aan de gebouwen (Kerk en Herberg) en installaties.
Contactpersoon: (0252) 68 63 51
 

Kerkhulpverlening
Onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur coƶrdineren van de activiteiten voor de veiligheid van kerkgangers.
Onder meer op het gebied van brandpreventie, EHBO, calamiteitenplannen etc.
Contactpersoon: (0252) 62 47 21  of mobiel 06 - 22 45 53 56