Noodnummer 06-194 46 905 wordt door een vrijwilliger 24 uur per dag bemand.

Indien na een overlijden een kerkelijke uitvaart wenselijk is, neemt de uitvaartonderneming contact op met de parochie om de datum en het tijdstip van de uitvaart vast te stellen.
De pastoor neemt zo spoedig mogelijk contact met u op ter ondersteuning en om in goed overleg de uitvaartliturgie samen te stellen.
I
ndien gewenst kan de overledene opgebaard worden in kapel van de parochiekerken kan de parochiële werkgroep een avondwake verzorgen.
De Herberg is beschikbaar voor condoleren en ontmoeting.

Achter de kerk bevindt zich een gemeentelijke begraafplaats met een rooms-katholiek gedeelte dat bestemd is voor parochianen.

In onze parochie gelden per 1 januari 2016 de volgende tarieven:

Avondwake                                    € 175,00
Uitvaartliturgie                                 € 450,00
Gebedsdienst bij Crematorium         € 200,00

Opbaring in mortuarium/rouwkapel van de Kerk € 85,00

 
 
 
 Afbeelding invoegen