Heilige Vormsel
  
 

Jaarlijks worden jongeren uit de brugklas na de grote vakantie uitgenodigd om deel te nemen aan het vormselproject.

De uitnodiging gebeurt zoveel mogelijk met een persoonlijk schrijven en met een oproep in het parochieblad.

 

De voorbereiding gebeurt in samenwerking met de parochie van Hoofddorp en ook de toediening van het Heilig Vormsel gebeurt in een regionale viering.

Uiteraard zijn jongeren uit de parochie Kaag en Abbenes ook van harte welkom bij dit project.

 

Het project begint met een informatie- en startavond waarvoor alle belangstellenden en hun ouders uitgenodigd worden. Verder bestaat het programma dat uitgesmeerd is over 2 jaren, uit 10 inhoudelijke avonden, twee excursies en jaarlijks een diaconaal project.

De avonden zijn afwisselend in Hoofddorp (maandagavond) en Nieuw-Vennep (donderdagavond) en duren van 19:30 uur tot 21:00 uur.

 


Voor verdere informatie kun je kijken op de uitnodigingsbrief en om je aan te melden download u het aanmeldingsformulier; eventueel contact opnemen met
het secretariaat van onze parochie ma-woe-vr van 09.30 - 12.00 uur of e-mail: secr.parochienieuwvennep@gmail.com.


De voorbereiding op het vormsel van een volwassene heeft een eigen, aangepast, traject. Dit traject wordt in overleg met de pastoor vastgesteld. 


Lees ook het geloofsboekje over het sacrament van het Vormsel eens door.
(Bron Bisdom Rotterdam)