Heilige Vormsel
  
 

Jaarlijks worden jongeren uit de brugklas na de grote vakantie uitgenodigd om deel te nemen aan het vormselproject.

De uitnodiging gebeurt zoveel mogelijk met een persoonlijk schrijven en met een oproep in het parochieblad.

 

De voorbereiding gebeurt in samenwerking met de parochie van Hoofddorp en ook de toediening van het Heilig Vormsel gebeurt in een regionale viering.

Uiteraard zijn jongeren uit de parochie Kaag en Abbenes ook van harte welkom bij dit project.

 

Het project begint met een informatie- en startavond op 2-10-2022 waarvoor alle belangstellenden en hun ouders uitgenodigd worden. Verder bestaat het programma dat uitgesmeerd is over 2 jaren, met een aantal bijeenkomsten op zondag in Hoofddorp, twee excursies en jaarlijks een diaconaal project.

 

De volgende informatiebijeenkomst is op zondag 13 november om 9.00u in Hoofddorp: in boekwinkel " Kruispunt"  (naast de RK kerk).

De vormselviering vindt op zaterdag 8 juli 2023 om 19.00u plaats. 


Je kunt je aanmelden via vormselhoofddorpnieuwvennep@gmail.com of kijk voor verdere informatie op de website van de kerk in Hoofddorp.


De voorbereiding op het vormsel van een volwassene heeft een eigen, aangepast, traject. Dit traject wordt in overleg met de pastoor vastgesteld. 


Lees ook het geloofsboekje over het sacrament van het Vormsel eens door.
(Bron Bisdom Rotterdam)