Hulp nodig?

Wie hulp nodig heeft kan op verschillende manieren naar hulp zoeken. Dat kan altijd via de Gemeente, maar alle kerken van Haarlemmermeer ondersteunen ook het project SchuldHulpMaatje, dat ondersteuning biedt bij financiële problemen. Ook is er de parochiële Caritas Instelling (I)PCI.  

Afbeelding invoegen

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer is in oktober 2019 opgericht door onze parochie samen met de Protestantse Gemeente Hoofddorp en Nieuw Vennep. 

De mensen die hulp van een maatje inroepen zijn van alle leeftijden. De 21 mensen die we dit jaar tot nu toe helpen, zijn in de leeftijd van 18-35 jaar (10 mensen), 35-55 (8 mensen), 55+ (3 mensen). Bij 10 mensen is het hulptraject al helemaal afgerond, en zij kunnen zichzelf financieel weer goed redden.

Het aantal huishoudens dat voortdurend een aantal openstaande rekeningen niet op tijd kan betalen is door de Corona crisis enorm gestegen. Maar ook door scheiding, verlies van werk, of door ziekte ontstaan vaak betalingsachterstanden en schulden. Opvallend veel jongeren die op kamers zijn gaan wonen komen in de problemen, wanneer ze maanden achter lopen met de betaling van hun huur, zorgverzekering en telefoonrekening. En dat geeft vaak enorme stress.

De gemeente doet wat ze moeten doen, en ook Humanitas helpt bij thuisadministratie. Maar toch worden in de Haarlemmermeer nog duizenden huishoudens met schulden niet ondersteund en zitten met enorme geldzorgen. Daarom hebben ook de kerken in de Haarlemmermeer, waaronder onze parochie, besloten om als maatje naast mensen te staan die geldzorgen hebben, en hen te helpen om hun financiële situatie weer de baas te worden. En dat geeft deze hulpvragers een zucht van verlichting.

Vanuit het bestuur van SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer zijn we blij dat we naast de steun van 8 parochies en protestantse gemeenten in de Haarlemmermeer, ook dit jaar weer financiële ondersteuning ontvangen van het Kansfonds en het Oranjefonds, waarmee we de kosten betalen van de training van onze maatjes, en het lidmaatschap van de landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje die ons in veel zaken op professionele manier ondersteunt.

Ook uw individuele financiële steun is van harte welkom op bankrekening IBAN NL28 TRIO 0788810227 van SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer.

Kent u mensen die geldzorgen hebben? Wijs hen gerust op de gratis hulp van onze goed getrainde maatjes. De maatjes oordelen niet, nergens over. Zij luisteren, en door hun zeer professionele training geven zij tips, zoeken samen met de hulpvrager de problemen uit en helpen mensen naar de oplossing toe. De hulpvrager blijft zelf 100% de baas van wat zij/hij wel en niet wil doen. De financiële zelfredzaamheid van de hulpvrager wordt zo versterkt.

Kijk voor meer informatie, kijk op: schuldhulpmaatje.nl

Wim Piels, SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer