Voorzitter commissie Oecumene
Rob Bader
 
Zonder andere christelijke kerken zijn wij als Rooms Katholieke kerk niet compleet. Daarom zoeken we elkaar op om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en te bemoedigen. We zoeken naar wat ons bindt, met zorg en behoud van de eigen traditie en geloof. Voorbeelden hiervan zijn de oecumenische viering met PG De Rank, de kerst zangavond van de RvK, de oecumenische Tentviering in de Feestweek. 

De plaatselijke Raad van Kerken is een onderdeel van de Landelijke Raad van Kerken

 

Raad van Kerken
 
De parochie is lid van de Raad van Kerken Haarlemmermeer-Zuid.
De aangesloten Kerken stellen zich ten doel om gezamenlijke vieringen 
en activiteiten te organiseren en regulier gezamenlijke publicaties te verzorgen.
 
Namens onze parochie is Rob Bader contactpersoon: 06 - 83112593.