Voorzitter commissie Oecumene
de heer F.D.S. Jansen

Wijkcontact
De parochie is verdeeld in een groot aantal wijken.
In iedere wijk is een contactpersoon/bezorger van het parochieblad actief.
Door uitbreiding van Nieuw-Vennep kunnen zich altijd belangstellenden voor dit werk aanmelden.
Contactpersonen:
Ria Tebbens. Tel. (0252) 67 25 01
Ineke Eggenhuizen. Tel. (0252) 67 54 67
 
Raad van Kerken
De parochie is lid van de Raad van Kerken Haarlemmermeer-Zuid.
De aangesloten Kerken stellen zich ten doel om gezamenlijke vieringen
en activiteiten te organiseren en regulier gezamenlijke publicaties te verzorgen.