Parochienieuws 

Het parochienieuws verschijnt eens in de 6-7 weken. Vier redactieleden, waarbij Charlotte van Damme de eindredacteur is, zijn verantwoordelijk voor de kopij, die wordt aangeleverd door de pater en de parochianen.
Daarnaast doen de redactieleden verslag van bijzondere gebeurtenissen en van gesprekken met parochianen die iets opmerkelijks te vertellen hebben.
 
 
 
Contactpersoon: Charlotte van Damme
 
De verspreiding van het Parochienieuws wordt verzorgd door een aparte groep vrijwilligers o.l.v. Martha Conijn. De gegevens voor de verspreiding komen van de ledenadministratie. Veranderingen in verspreiding worden doorgegeven aan
06 - 16 45 83 47


Aanleverdata copy Parochienieuws
Uiterste aanleverdata copy Parochienieuws 2024
 

Parochienieuws

Datum aanleveren kopij voor  18.00 uur

Bezorging
Uitgave jaargang 11 - 2024


Nummer 1 

Zondag 8 januari 2024 Dinsdag 24 januari 2024

Nummer 2 
 
Zondag 19 februari 2024
Dinsdag 6 maart 2024

Nummer 3 
 
Zondag 1 april 2024
Dinsdag 17 april 2024

Nummer 4 
 
 
Zondag 20 mei 2024
   
Dinsdag 5 juni 2024

Nummer 5 
 
Zondag 24 juni 2024
Dinsdag 10 juli 2024


Nummer 6 
 
Zondag 19 augustus 2024
Dinsdag 3 september 2024

Nummer 7 
 
Zondag 13 september 2024
Dinsdag 16 oktober 2024
 
Nummer 8 
 
Zondag 18 november 2024
 
Dinsdag 4 december 2024