Lectoren 
 
Lectoren vervullen een functie in de kerkdiensten, naast de voorganger, acolieten en anderen.

In de dienst van het Woord verzorgt de lector 2 lezingen. De eerste is meestal een gedeelte uit het Oude Testament, de tweede een pericoop uit een Brief van Paulus.

Na de Evangelielezing en de overweging door de voorganger, bidt de lector de voorbeden voor, voor de wereld, de wereldgemeenschap, de geloofsgemeenschap en voor degenen die ons voorgingen in de dood.

De aanwezigheid van een lector geeft speciale uitdrukking aan het feit dat een viering iets is van voorganger én gelovigen. In onze kerk neemt één lector deel aan de vieringen op zaterdag en zondag of op speciale feestdagen.

Het is aan te bevelen om ook deel te nemen aan de cursus Lectoren en Assistenten in de liturgie aan De Tiltenberg. Deze cursussen worden eens per jaar gegeven.

Interesse in de functie van lector? Neem contact op: 06-44 38 66 42