Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen

Elk jaar op 8 december viert de Katholieke Kerk het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige Maagd Maria.Het is één van de feesten in de kerk waarover bij veel mensen misverstanden bestaan. Vaak wordt de Onbevlekte Ontvangenis van Maria verward met het feit dat Maria zwanger raakte van Jezus zonder dat zij 'omgang met een man' had, zoals de oude bijbelvertaling scheef. Het gaat echter om het feit dat Maria zélf onbevlekt - dat wil zeggen zonder zonden - in de schoot van háár moeder werd ontvangen. Niet voor niets wordt dit feest exact negen maanden vóór het feest van Maria Geboorte (8 september) gevierd.

 

Catechismus van de Katholieke Kerk legt het geloofsmysterie van Maria's Onbevlekte Ontvangenis als volgt uit: "Om Moeder van de Verlosser te zijn, werd Maria 'door God begiftigd met gaven die pasten bij een zo grote taak'." Om moeder van Gods zoon te kunnen worden, moest zij helemaal vrij van zonden zijn.

Het feest werd in de 9de eeuw vanuit Constantinopel ingevoerd in Italië en in 1708 voor de hele kerk algemeen voorgeschreven door paus Clemens XI. Op 8 december 1854 verklaarde paus Pius IX de onbevlekte ontvangenis van Maria tot dogma. Dit is een leerstelling waarin een paus plechtig verklaart dat deze door God geopenbaard is en door de mens geloofd moet worden. De paus verklaarde dat Maria bij het eerste ogenblik van haar ontvangenis door een bijzondere genadegave en voorrecht van God gevrijwaard was van elke smet van de erfzonde.

Interessant is in dit verband dat korte tijd na de afkondiging van dit dogma het meisje Bernadette Soubirous in Lourdes in Zuid-Frankrijk meerdere verschijningen van 'een mooie dame' kreeg, die zichzelf presenteerde als de 'Onbevlekte Ontvangenis'. Dit is een van de redenen waarom de verschijningen in Lourdes als authentiek zijn erkend, omdat men ervan uitging dat de ongeletterde Bernadette zo'n theologische term nooit zelf verzonnen kon hebben.