Eerste Heilige Communie

Jaarlijks worden de kinderen van groep 4 (of hoger) na de grote vakantie uitgenodigd om deel te nemen aan het eerste communieproject. De uitnodiging staat in het parochieblad en wordt verspreid via de R.K.- scholen van Nieuw-Vennep.

Leest u ook het geloofsboekje over het sacrament van de Eucharistie eens door.
(Bron Bisdom Rotterdam)

 

Nieuw project "Blijf dit doen om mij te gedenken”
Hieraan kunnen alle kinderen van groep 4 en hoger deelnemen.
De rode draad in het project "Blijf dit doen” is Gods blijvende nabijheid en zorg voor mensen: Met de kinderen gaan we op zoek naar de kern van de eucharistie. We nodigen ze uit om samen met hun ouders te ontdekken hoe God met de mens omgaat en dat zijn nabijheid ervaren wordt door Jezus. Hij is bij ons en blijft bij ons en dat mogen we ervaren in de Kerk.  We proberen de kinderen vertrouwd te maken met "geloven” en de geloofsgemeenschap met idealen en toekomstdromen. Er is een duidelijke lijn naar het dagelijkse leven.
Het project bestaat uit acht kinderbijeenkomsten: zes voor en twee na de Eerste Communie, twee ouderavonden, een ouder-kind bijeenkomst en een moment van inkeer. 

Indien een communicant nog niet gedoopt is, kunt u dit op het formulier aangeven. Binnen ons project is altijd een doopviering waarin uw kind gedoopt kan worden.
Wij vragen voor elke communicant een bijdrage in de kosten van € 35,--. Voor dit bedrag ontvangt uw kind een deelnemerspakket. Tevens krijgt u na afloop een cd met foto’s en een film van de Eerste Communieviering.
Een voorwaarde voor deelname van uw kind aan de Eerste Communie is het bijwonen van alle voorbereidende bijeenkomsten, vieringen en oefentijden. Presentie is voor ons een vanzelfsprekendheid!

Met een vriendelijke groet,

Stuurgroep Eerste Communie Parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen Nieuw-Vennep:
Anita Onwezen, tel. 06-16355415, mail: anitaonwezen@gmail.com
Carol-Ann Bendter, tel. 06-10927128 mail: carol-ann.bendter@planet.nl