Vastenactieproject: 2024

Zonnepanelen voor de straatkinderen in Congo !

Er zijn verschillende reden waarom de kinderen in Kinshasa op de straat rondhangen. De belangrijkste reden is dat er vanwege conflicten in de families, vooral tussen de ouders, veel kinderen op straat zijn achtergelaten. De meeste families hebben gemiddeld zeven kinderen Veel mannen hebben meer dan één vrouw; maar hij is niet in staat om voor alle kinderen te zorgen.

Soms zij er conflicten tussen de mannen en vrouwen. De kinderen worden het slachtoffer van zulke conflicten, zij beginnen te bedelen om te eten. Langzaamaan blijven ze op straat, slapen ze op de publieke plekken, en daardoor beginnen ze aan een onafhankelijk leven, alléén of sámen met andere straat kinderen. Veel meisjes worden op jonge leeftijd zwanger. Er zijn moeders die tegen hun jonge meisjes zeggen, "ja, nu ben je oud genoeg om voor jezelf te zorgen.”

Zij worden op een bewuste manier  geduwd tot prostitutie. Daarom zijn er veel mensen die door HIV en andere ziekten besmet zijn. Er zijn mensen van alle leeftijden die op straat opgegroeid zijn. Ze zijn een echt probleem voor de samenleving. Heel vaak, als er een opstand tegen de regering is, maken machthebbers misbruik van die arme mensen om te vechten of dingen kapot te maken.

Vandaar zijn ze een groot gevaar voor de samenleving geworden – criminaliteit, prostitutie, gewelddadig gedrag enzovoort.

Wat kunnen wij voor deze mensen betekenen? 

Pater  Mathew Thekkeyil, SVD  werkte daar én zijn medebroeders voor de kinderen op verschillende  manieren. Hij vertelt het volgende: Het pastoraat voor de straat kinderen in Kinshasa is begonnen in 1981 door onze medebroeder Frank Rollants, een Belgische priester. Hij was pastoor in de parochie Christ-Roi, in Ngiri Ngiri, in Kinshasa. In die tijd zag  hij dat er veel kinderen op straat rondliepen, die niet naar school gingen of geen familie bescherming hadden. Daarom begon hij een huis waar de kinderen konden overnachten, waar ze medische hulp konden krijgen en waar ze beschermd werden tegen gewelddadige politie of militairen. Langzaam  groeide het pastoraat op een heel georganiseerde manier, met hulp van de congregatie  en de weldoeners. Nu zijn er vijf  huizen, waarvan twee voor meisjes en drie voor jongens.  

Er zijn meerdere projecten voor alle leeftijden. De kleinste kinderen wonen in de weeshuizen; vandaar gaan ze naar school. Ze hoeven niet meer op straat te wonen. Na de basisschool gaan ze naar de middelbare school en daarna, als hij/zij dat kan, gaan ze naar de families, of andere families die de kinderen willen opvangen.

Veel jongeren leren een beroep, naaien voor de meisjes, timmeren voor de jongens of iets anders. De medebroeders hebben goede relaties met de politie en de regering.

Ze werken dag en nacht om die kinderen en de jongeren tegen politiegeweld te beschermen.

De Parochie Nieuw-Vennep heeft drie jaar gekozen voor het project: "Zonnepanelen voor destraatkinderen in Congo”. Via de Vastenactie die de opbrengst financieel ook zal ondersteunen.

Wat kunnen we voor deze mensen betekenen? De SVD broeders die werken met de straatkinderen zorgen voor de kinderen op verschillende manieren. Veel jongeren leren een beroep en leren op eigen benen te staan/ De SVD broeders hebben goede relaties met de politie en de regering. Ze werken dag en nacht om die kinderen en de jongeren tegen politiegeweld te beschermen. Tijdens deze advent tijd kunnen we ook iets beteken voor die mensen.  Onder andere, door uw gulle donaties in de melkbus die tijdens de Veertigdagentijd achterin de kerk of kerkzaal te vinden is.

Ook kunt u een gift overmaken op Bank nummer: NL51Rabo.034.58.03.264. t.n.v. Kerkbestuur Parochie Nieuw Vennep onder vermelding van: "Project: Straatkinderen in Kinshasa”.


Bij voorbaat dank

de MOV Groep