Bestuur van het Samenwerkingsverband:
 
  Voorzitter:                                                                     Deken Eugène Jongerden, administrator                              
  Vicevoorzitter, actie Kerkbalans en Archief:                dhr. R. (Rob) Bader
  Secretaris                                                                       mw. C. (Charlotte) van Damme
  Penningmeester:                                                            mw. D. (Deliane) Suidgeest
  Internat. Gemeenschappen:                                           dhr. G. (Glenn) Kho
  Beheer en onderhoud:                                                   dhr. P.C. (Piet) Vermeij
  Buitenkaag:                                                                   vacant, tijdelijke waarneming Dhr. W. (Wim) van Es