Bestuur van het Samenwerkingsverband:
 
  Voorzitter:                                                                     Deken Eugène Jongerden, administrator                              
  Vicevoorzitter, actie Kerkbalans en Archief:                dhr. R. (Rob) Bader
  Secretaris                                                                       mw. C. (Charlotte) van Damme
  Penningmeester:                                                            mw. D. (Deliane) Suidgeest
  Internat. Gemeenschappen:                                           dhr. G. (Glenn) Kho
  Beheer en onderhoud:                                                   dhr. P.C. (Piet) Vermeij
  Buitenkaag:                                                                   vacant, tijdelijke waarneming Dhr. W. (Wim) van Es
 
 Het bestuur vergadert 1 maal per maand. Mocht u iets willen inbrengen dat kan dat schriftelijk bij de secretaris
 
 Vergaderdata zijn:
 donderdag 9 november 2023
 woensdag 7 december 2023
 donderdag 11 januari 2024
 donderdag 15 februari 2024
 donderdag 14 maart 2024
 donderdag 18 april 2024
 donderdag 16 mei 2024
 donderdag 13 juni 2024
 donderdag 11 juli 2024
 donderdag 8 augustus 2024
 donderdag 12 september 2024
 donderdag 10 oktober 2024
 donderdag 14 november 2024
 donderdag 12 december 2024