Bestuur van het Samenwerkingsverband:
 
  Voorzitter:                                                                      Pastoor R.M. (Ruben) Torres                              
  Vicevoorzitter, actie Kerkbalans en Archief:                dhr. R. (Rob) Bader
  Penningmeester:                                                            mw. D. (Deliane) Suidgeest
  Internat. Gemeenschappen:                                           mw. L (Lisette) Blom   
  Beheer en onderhoud:                                                   dhr. P.C. (Piet) Vermeij
  Buitenkaag:                                                                   dhr. W.P. (Wim) van Es